Life School

In de jaren dat wij leiding geven aan De Donk Ministries in Hardinxveld hebben wij gezien en meegemaakt dat veel mensen niet verder komen in de bestemming die God voor hen heeft. Ondanks veel seminars en onderwijs is er een grote behoefte aan manieren om een ander leven te leiden dan de meesten nu doen. Uit ervaring en uit de Bijbel weten we dat God voor iedereen niets anders wil dan een heerlijk leven in Zijn nieuwe Koninkrijk. In de Bijbel wordt veel gesproken over het Koninkrijk van God en de belofte van het verkrijgen van de hele erfenis van de Vader.

In het afgelopen jaar is bij ons steeds meer de droom geboren om in de Alblasserwaard veel meer mensen verder te brengen in hun bestemming met God dan ze nu ervaren. We dromen van diep herstel in het hart en ziel van de mens, zodat ze God kunnen herkennen als een liefdevolle Vader die de complete erfenis heeft klaarstaan.

De school gaat definitief van start in september 2019. We hebben de visie uitgewerkt en samen met de docenten een prachtig geheel gebundeld van ervaringen en onderwijs wat echt uit het leven is gegrepen.

Om de visie en het doel over te brengen hebben we docenten geselecteerd die zelf door deze processen zijn gegaan. Die daadwerkelijk hebben doorleefd wat ze prediken. Van alle geselecteerde mensen hebben we 1 of meerdere getuigenissen gehoord in het onderwijs wat zij hebben gedeeld tijdens seminars, onderwijsavonden of  scholen. Deze getuigenissen zijn zo krachtig omdat het geen ‘boekjes’ onderwijs is, maar uit het leven gegrepen. En mensen hebben voorbeelden nodig. De tegenwoordige tijd wordt gekenmerkt door veel voorbeelden die ons beeld vertroebelen en mismaken. In deze school willen we gebruik maken van levende getuigenissen van de kracht van het Evangelie van Jezus Christus.

Docenten

Bel

T: 06 - 12 899 459

 

Adres

Spindermolen 44

3371 RN Hardinxveld

De Donk

 

Ministries