top of page
Man ondertekening

STICHTING DE DONK

Jaarverslagen en Financiele informatie

Functie van het bestuur
De Donk is een stichting en heeft een algemeen bestuur. Het bestuur dient en ondersteunt de medewerkers en hun bediening. Het bestuur controleert en waakt over de integriteit en missie van de stichting. Het bestuur ontvangt geen salaris voor hun werkzaamheden. In sommige gevallen kan het bestuur besluiten om reiskosten en een vacatievergoeding vast te stellen. Dit wordt vermeld in het financieel jaaroverzicht.

Financieel beleid

Het bestuur bepaalt en houdt toezicht op het financiële beleid van de stichting. Tijdens evenementen, samenkomsten, trainingen en seminars zal er worden gecollecteerd om de onkosten te dekken. Deze onkosten bestaan grotendeels uit de gage van sprekers, zaalhuur en consumpties. Daarnaast is er een deel bestemd voor de onkosten van de stichting zoals geluidsapparatuur, website en administratieve kosten. 
Voor outreach-activiteiten zal er altijd apart worden gecollecteerd, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om de missie in Zuid Afrika. Meer info over deze missie vindt u hier.

Indien de opbrengsten hoger zijn dan de kosten zal er een beperkt deel worden gebruikt ter opbouw van reserveringen. Deze reserveringen zullen altijd worden gebruikt voor het doel van de stichting en om de activiteiten van de stichting te kunnen uitbreiden. 

Het streven van het bestuur is om minimaal 40% van de inkomsten te genereren vanuit vaste donaties om continuïteit te garanderen. 

Elk jaar zal er een financieel jaarverslag worden gepresenteerd via deze website.

Gegevens

Kamer van Koophandel nummer: 65182561
RSIN Nummer: 856010558
Rechtsvorm: Stichting

Belastingstatus: ANBI toegekend

| Oprichtingsakte Stichting de Donk
| Uitreksel KvK
| ANBI Verklaring belastingdienst
| ANBI Jaarrapport 2016
| ANBI Jaarrapport 2017
| ANBI Jaarrapport 2018
| ANBI Jaarrapport 2019
| ANBI Jaarrapport 2020
| ANBI Jaarrapport 2021
bottom of page