De corona zegening

Door Leo

Toen in het voorjaar de COVID19 uitbraak zich in alle hevigheid manifesteerde werden we geconfronteerd met een, voor onze generatie, nieuwe situatie. Vrijheden werden ingeperkt en ineens werd onze zogenaamde perfecte leventje behoorlijk geschud. We zagen zoveel reacties om ons heen en niemand leek meer te weten wat nu juist was, ieder had een mening en iedereen werd specialist. Daarnaast viel iedere echte specialist door de mand omdat ze het ook niet precies wisten. Regeringsleiders struikelen over de vrije moraal en proberen met stevige retoriek en met hulp van de lange arm der wet ieder in het gareel te houden. 
Ten tijde van deze ontwikkelingen heb ik God gevraagd wat er nu precies gaande was en ik heb Hem gevraagd om deze situatie te mogen zien zoals Hij die ziet. Ik geloof dat het nu tijd is om dit met jullie te delen. Let wel, dit is een uitleg zoals ik denk verstaan te hebben. Toets, overweeg en laat het bezinken. Wat ik schrijf is niet per definitie de waarheid, maar ik hoop dat het je helpt om te zien wat God ziet.
Door de jaren dat we mogen leven vanuit de kracht van het Koninkrijk van God heb ik veel mogen zien en ervaren. Ook hoe God zoveel anders denkt en ziet dan wij. Veelal proberen we God uit te leggen en Zijn methodieken toe te passen op een aardse manier. We proberen het boven-natuurlijke, natuurlijk te maken. Ondanks dat dit een prachtig verlangen is moeten we God de ruimte laten om Hem God te laten zijn; soeverein, vaderlijk, wijs en onvoorstelbaar goed. In Hem is geen kwaad, ook niet naar ons. Door het offer van Christus is God niet meer bezig met een zondige wereld maar is Hij bezig Zijn heilsplan te voltrekken. Een torpedering van Zijn volk door het ontwikkelen van pestilentie (virusziekten) behoort niet tot de methoden om ons een lesje te leren. Christus nam deze vloek op zich aan het kruis. En eerlijk; zou u u kinderen straffen met een ernstige ziekte? 

Waarom is deze Corona uitbraak dan? Is er een reden voor? Ik durf het niet precies te zeggen. Wat ik wel weet is dat ziekte iets is wat hoort bij de vervloeking van de aarde. Ondanks dat we onderweg zijn naar de voleinding van de aarde zijn we er nog niet. De vloek is op de schouders van Christus gekomen maar de aarde zucht nog steeds als barensweeën op de geboorte van een nieuwe aarde. Toch zien we door de geschiedenis heen dat Gods plan met ons vaststaat en dat het prachtige beloften kent. We hebben ook een prachtig perspectief gekregen: Het Koninkrijk van God. In dat Koninkrijk mogen we leren dat we geen inwoner meer zijn van de aarde, maar van Gods Land. In dat licht gezien moeten we ook leren te leven dat we weliswaar sterfelijk zijn, dat we vatbaar zijn voor ziekten en dat we nog niet de volledige heerlijkheid kunnen ervaren maar we mogen er wel van proeven, we mogen hierdoor verlangen naar wat hierna komt. We hoeven daarom ook niet bang te zijn of ons in allerlei bochten te wringen om aan de aardse vloek te ontkomen. En dit is eigenlijk wat ik mocht zien. De mensheid is zich in allerlei bochten aan het wringen om weg te lopen van haar bestemming. En het confronterende is nog wel: zelfs de christenen die de boodschap van buitensporige Genade al jaren krijgen gepresenteerd vallen in deze valkuil. Ze wringen zich (misschien nog wel harder) in allerlei bochten om de vloek te ontlopen. We zeggen hiermee eigenlijk nog steeds: Christus is weliswaar gestorven, maar ik aanvaard Zijn offer niet. In het Koninkrijk moeten we leren omdenken. De beroemde woorden van Paulus klinken hierin door: "Want het Leven is voor mij Christus, en sterven is voor mij winst". We moeten leren beseffen dat wij alleen maar ons aardse lichaam achterlaten wat aan vervloeking onderhevig is. We moeten leren te zegevieren, dat wij niet zullen sterven, dat de dood aan ons voorbijgaat. Ons persoon zal niet sterven, we zullen de dood niet zien. Waar komt dan die angst vandaan dat eens ons lichaam zal sterven? Met het zicht op de eeuwigheid zou dit onze triomftocht moeten zijn!
Maar wat doen we? We vergaderen en organiseren ons suf om het oude religieuze klimaat te reanimeren. Kerkdiensten moeten kostte wat het kost online doorgang vinden, ons model moet in de lucht worden gehouden. Voor mij werd het zo duidelijk dat de Corona epidemie onze heilige huisjes om zou blazen. En ik ben heel benieuwd wat er straks vanuit de rokende puinhopen zal opstaan. Zullen we feestend onze wit gepleisterde graven weer gaan openen en God danken dat Hij weer terug is? Of vallen we nu op onze knieën en beginnen we God te prijzen en te danken voor wat Hij vandaag geeft? Zijn wij door ons gedrag en onze daden het lichtend voorbeeld in een wereld die op instorten staat? 


Daarnaast zag ik welke macht er achter opstaat. We zien in de bijbel veel voorbeelden van geestelijke machten die direct misbruik maken van situaties zoals oorlog en ziekte. Het werd veelal gevolgd door iets wat afbraak betekende voor het karakter van de mens. In dit geval denk ik dat er een zeer sterke macht actief is op dit moment die onze identiteit steen voor steen afbreekt. Dit is de macht van verdeeldheid. Iedereen die het nieuws gevolgd heeft kan het zien gebeuren. We beginnen te vallen over elkaars mening, we vallen de ander aan met harde woorden en iedereen moet het weten. We vinden overal wat van. Een voorbeels hiervan is de Black Lives Matters beweging, het lijkt een nobel doel maar is ten diepste een volslagen leugenachtig propaganda systeem geworden wat verdeeldheid zaait. De overheden liggen onder vuur door viruswaarheidsorganisaties. Overheden worden gedwongen steeds harder op te treden en ferme taal uit te slaan. Zelfs christenen vallen over elkaar heen met angstprediking en het verdedigen van hun eigen waarheden en lopen hier rechtstreeks in de val van deze macht uit de duisternis: verdeel en heers. Het is aan ons de keus: kiezen wij voor Christus en Zijn Koninkrijk of kiezen we ervoor om ons aardse leven voort te zetten? Als we kiezen voor Christus dan leven we vanuit Zijn identiteit en zullen we ervoor kiezen om goed te doen, om zachtmoedig te zijn, om lief te hebben en om een lichtbaken te zijn in een wereld die het niet meer begrijpt. Gaan wij ervoor zorgen dat de Corona uitbraak een zegen wordt of een vloek? God loopt het niet uit de hand, durf je daar op te vertrouwen?

Zijn Koninkrijk in de alblasserwaard

Door Leo

Het is heerlijk om de beweging van Gods Geest te zien over de Alblasserwaard. En steeds groter wordt de verwondering over de machtige dingen die Hij doet. De 'vreze des Heeren' is in onze streek een uitspraak geworden met een nare bijsmaak. Het is een uitspraak verworden die synoniem wordt geplaatst met een wraakzuchtige God die Zijn kinderen slaat om het moment dat ze één misstap begaat. Maar dit is een leugen rechtstreeks uit de duisternis! God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn Zoon naar de aarde liet gaan om voor eens en altijd af te rekenen met zonde, verwerping, veroordeling en nog zo heel veel meer zaken. Hij heeft door het bijzondere wonder aan het kruis alles weggevaagd en een nieuw Koninkrijk op aarde gebracht: Het Koninkrijk Gods! De 'vreze des Heeren' is een prachtige volle uitdrukking die steeds bij mij omhoog komt wanneer ik Hem ongelooflijke dingen zie doen! De machtigheid en de manier waarop Hij overweldigd is zo groots! Zo Goddelijk! En zo liefdevol. En ja dan krijg ik de 'vreze des Heere' in mijn hele lijf en kan ik niet stoppen om daarover te berichten....
We hebben net een serie van 4 avonden gehad waarin we onder leiding van Rob van Zon heel bewust gezocht hebben naar wat de Heilige Geest op dat moment wilde doen in ons. En de intensheid waarmee God zijn liefde liet zien was zo overweldigend dat we zo verlangen naar meer. De zachte manier waarop God de harten raakte en de wijze waarop er met brute kracht werd afgerekend met de duisternis doet ons verwonderd staan. Voor ons des te meer reden om door te gaan met het brengen van een frisse wind door het hart van de Bible Belt. De Heer heeft heel veel kinderen in onze Alblasserwaard en Hij wil die verenigen in Zijn naam. Zodat Jezus Zijn zegen op deze plek zal gebieden!

Hij wacht op jou!

Door Heidy

Wat hadden we een mooie avond gisteren met Rob van Zon. 
Thema: 'het vuur van God'

Ik wil JOU voor MIJ alleen!!

Wil jij, durf jij... jouw leven, jouw verlangens, jouw dromen over te geven aan God. Wil jij, durf jij... het vuur van de Heilige Geest uit te nodigen in je leven. Wil jij, durf jij... Alles, maar dan ook ALLES aan Hem over te geven en Hem de vrijheid te geven om ALLES weg te branden wat niet van Hem is?

Overgave! Dat is nogal wat... 
Een beetje... oke! 
En wanneer ik er aan toe ben, misschien nog een beetje...
Maar ALLES??

Misschien was jij er gisteravond ook en vond je het moeilijk om op dat moment de beslissing te maken. Je gelooft wel, maar je worstelt misschien met issues in je leven, dingen die je moeilijk los kunt laten... of heb je twijfel of je jezelf wel of niet zal laten dopen op 6 oktober.

Ik kreeg een beeld wat ik graag wil delen.

Een beeld van een enorme druiventros, gedragen door twee mannen.

Je kent ze wel. Deze twee mannen waren deel van de twaalf verspieders uit Numeri. Zij waren vooruit gestuurd om het land wat voor hen lag te bekijken en kwamen na veertig dagen terug met deze enorme druiventros.

Numeri 13:23 Daarna kwamen zij in het dal Eskol, waar zij een tros druiven van een wijnrank sneden. Deze tros was zo groot dat twee mannen hem aan een stok tussen zich in moesten dragen!

Je kent ook vast het vervolg... tien van de twaalf verspieders en uiteindelijk een heel volk, durfden het land niet in te nemen uit angst voor de reuzen die zij hadden gezien.

Ook gisteravond had ik de indruk dat er, ondanks de belofte van het beloofde land, mensen achterbleven in de woestijn... 
Niet omdat ze de beloften van God niet wilden ontvangen. Nee, niets liever dan dat. Er is een absoluut verlangen en een enorme hunkering naar Zijn Liefde. 
Maar door teleurstellingen, beschadigingen uit het verleden kan het soms zo moeilijk zijn om te vertrouwen in een Vader die jou onvoorwaardelijk liefheeft. 
Vragen als; 'Is God werkelijk te vertrouwen? Is Hij werkelijk betrokken bij mijn leven? Vangt Hij me werkelijk op wanneer ik dreig te vallen, dreig om te komen...', houden je tegen om het land van Zijn belofte in te gaan.

Angst voor het onbekende. Het vertrouwde niet los durven laten. Voor ons allemaal zo herkenbaar. Toch?
De droogte van de woestijn of wellicht nog erger; slaaf zijn en blijven in Egypte lijkt vreemd genoeg aanlokkelijker dan het Beloofde Land.

Maar alles begint met een eerste stap...
En soms heb je daar iemand voor nodig.
Een Jozua en een Kaleb die jou bemoedigen en aanmoedigen om deze eerste stap te zetten. Die jou de enorme rijkdom en vruchten van het land laten zien. De rijkdommen die ook voor jou in overvloed klaarliggen wanneer je de eerste stap durft te nemen.

Blijf niet zitten in Egypte, blijf niet achter in de woestijn!!

Zijn Liefde en hart gaan naar jou uit! En wat is er heerlijker dan fris helder water na een periode van droogte! 
Hij is het levende water. Hij staat klaar om jou overvloedig te zegenen. Hij wil jou zo zegenen dat je zal overvloeien als een bruisende fontein! 
Zeg nou zelf... dat is toch de absolute tegenstelling van droogte?

Zo is God! Hij is altijd zoveel meer dan je durft te dromen.

Wellicht wil jij jezelf laten dopen op vrijdag 6 oktober, maar twijfel je nog, heb je allerlei vragen. Zijn er zorgen, moeite of verlangens in je leven welke je moeilijk vind en gebieden in je leven waarin je jezelf nog niet over durft te geven...

Maar...

Zie je Hem staan? Hij wacht op jou! Gooi al je angsten maar overboord! Hij zal je nooit teleurstellen. Hij zal je ook nooit laten vallen. Wat er ook gebeurd is, welke zonden er in je leven ook zijn geweest. Hij is er voor je en zal er altijd voor je zijn!! ❤

bethesda, huis van genade en barmhartigheid

Zo nu en dan horen we over een genezingswonder, soms door gebed in een kerk of tijdens een genezingsdienst, soms door gebed op straat. Niet zelden gaan veel zieken niet genezen naar huis. Ook tijdens de Leef Koninklijk avonden en de conferenties van De Donk, enkele genezen, velen niet. We verlangen naar genezingswonderen, dat is een deel van onze cultuur, en we mogen er geloof voor hebben omdat we ze zien gebeuren, dat staat vast.

In Johannes 5 lezen we over Bethesda, een gebouw met 5 zuilengangen. Waar zieken, blinden, verlamden en vermoeiden verzameld zijn rondom een waterbad. En van tijd tot tijd werd het water beroerd (levend gemaakt) door een engel. Wie er als eerste in slaagde in het bad te komen, die ontving genezing van zijn ziekte of aandoening. Ik heb me lange tijd verwonderd over de diepte van dit verhaal. Het klinkt onrealistisch, maar het schept een haast profetisch beeld over de kerk van nu.

Het water werd levend gemaakt door de engel die af en toe neerdaalde vanuit de hemel. Het is bijna wreed te noemen dat er dan maar 1 iemand genas. Stel je voor, je ligt daar al 38 jaar te kijken en te wachten tot het water in beroering komt. En dan komt daar de engel en honderden mensen rennen naar het water maar jij bent verlamd en kan niet opstaan. Hoe gruwelijk moet dat geweest zijn. Je genezing is als het ware binnen handbereik maar je kan het niet pakken. Dit is het verhaal van de verlamde van Bathesda. 


Jezus zag deze verlamde man en dan vraagt Hij: Wilt u genezen? Ja, Jezus wat denkt u? Deze man ligt hier al 38 jaar weg te kwijnen, zijn leven is al 38 jaar zinloos, wat denkt u dat hij wil? Natuurlijk wil hij genezen worden! Het is een vraag die veel meer lading heeft dan we misschien wel willen weten. Jezus weet uiteraard dat deze man wil genezen, maar Hij wilde er schijnbaar een boodschap in stoppen. Later blijkt dat ook uit de woorden van Jezus. Nadat de man was genezen door Jezus komen ze elkaar in de tempel weer tegen waarop Jezus zegt: U bent genezen, maar zondig niet meer, anders zal u erger overkomen. Poeh he.... Dit willen we niet graag horen, deze man was ziek geworden door zijn zonde. We lezen nergens wat hij dan had gedaan, maar schijnbaar moet de man ergens zijn doel gemist (dat is zonde) hebben in zijn leven waardoor hij ziek werd. En Jezus waarschuwt hem, zondig niet meer want dan zal het nog veel erger worden. 

Ik zie heel veel mensen die ziek zijn. Velen ervan verlangen er ook naar om door gebed beter te worden. Ze verblijven al jaren in de kerk, ze komen er iedere keer weer terug. Ze wachten steeds totdat er beroering komt waarbij er af en toe iemand geneest. Maar het blijven er maar enkele. Al onze aanbidding, al onze woorden en preken, al onze psalmen, al onze belijdenissen, al onze dopen en al onze tradities. Ze brengen heel af en toe beroering. 
Maar de meest mooie boodschap aan het verhaal van de verlamde man in Bathesda is dit: Jezus kwam, Hij zag en genas. In één ogenblik. Wat een heerlijk teken! Hij komt als de kerk teruggaat naar zijn eerste liefde... (Zie vorige blog) Dan zal de plaats Bathesda worden als een plaats van absolute genezing door het offer van Jezus. Dan zal iedere kerk de naam Bathesda doen verbleken, want Jezus is in hun midden. 

Ik hoor u haast denken, ik hoor sommigen zelfs boos worden. Ja maar: niet iedereen geneest, ligt dat dan aan de zieke? Of soms aan ons? 

In het verhaal van de verlamde van Bathesda worden de religieuze joden ook boos, ze gingen Jezus zelfs vervolgen omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat verbrak maar ook juist omdat Hij zei dat God Zijn Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijk maakte. Deze houding neemt de kerk van nu ook aan. Degene die wonderen verlangen en doen worden verfoeid en vervolgd om dergelijk uitspraken. Maar gelukkig stopt het hoofdstuk niet. Jezus komt nog met heel veel antwoorden. Hij noemt bijvoorbeeld dit: "Ik kan niets uit mijzelf doen als Ik het de Vader niet heb zien doen". En dit: "Mijn Vader laat Mij alles zien wat Ik moet doen, anders kan Ik het niet doen". Heel het hoofdstuk lang volgt er een uitleg over wie wij nu zijn en hoe Jezus ons graag werkzaam wil zien. Ik raad je aan dit hoofdstuk te lezen en uit te diepen.

De moraal van dit verhaal? Wij zijn nog lang niet waar we zouden moeten zijn. We moeten eerlijk worden over het feit dat genezing, bevrijding en hulpverlening zoals we nu kennen nog niets voorstelt. Jezus wil graag dat wij groeien in geloof, maar ook in het handelen zoals wij Hem hebben zien doen in de Bijbel. Want wij mogen deze wonderen doen, nog groter dan dat hij ze deed! Zullen we met elkaar gaan leren, en met elkaar gaan bouwen? Zullen we gaan proberen om onze weerstand en onzekerheid aan de kant te zetten?
Ik geloof dat we dichtbij het moment zijn waarop Jezus zal terugkomen. We leven in een bijzondere tijd waarin we steeds dichter bij 'de voltooiing aller dingen komen'. Jezus begon 2000 jaar geleden met het uitbouwen van Zijn Koninkrijk, en wij leven in een tijd waarin dat dat Koninkrijk tot volmaaktheid zal komen. Het is de vraag aan jou: Wil jij daar onderdeel van zijn of blijf je zinloos liggen wachten totdat het water af en toe eens in beweging komt?

De kandelaar, de olie en de kerk

De discussie wordt breder gevoerd dan ooit: Wat is een succesvolle kerk en waar moet die aan voldoen? Is het die kerkstroming met strenge leerregels, of is het die kerk die de catechismus volgt. Of toch die Pinksterkerk waar de Geest zo nadrukkelijk werkt?

Gelukkig kende God al heel lang geleden onze drang om 'De Waarheid' te vinden. Hij voorzag het en gaf ons ook duidelijk aanwijzingen in de Bijbel. Hij dwong ons niet met stellingen en leerregels maar juist op Zijn liefdevolle manier, waarbij we zelf invulling mochten geven aan de bouw van het lichaam. Al in Exodus 25 gaf de Heer een profetische blauwdruk van de dingen die zouden komen. Hij gaf opdracht een zevenarmige kandelaar te maken voor in de tabernakel, uit één stuk gegoten maar met zeven eigen armen. Een zevenarmige kandelaar die altijd zou branden in de tempel als een licht voor de Israëlieten. 
In het laatste hoofdstuk van de bijbel Openbaringen, vinden we ineens weer deze zevenarmige kandelaar terug. In Hoofdstuk 1 wordt duidelijk dat de zevenarmige kandelaar als voorbeeld dient voor de toenmalige zeven gemeenten in die tijd. 

De missie van deze zevenarmige kandelaar is precies hetzelfde als in de tijd van Mozes: Een licht zijn voor Gods volk. Zodat het volk weet waar zij naartoe moeten in hun leven. Maar zowel de kandelaar als de kerk is zelf NIET in staat om de waarheid te verkondigen. Het is niet de kandelaar en het is ook niet de institutionele kerk die aanwijzingen geeft voor het leven. Het zijn immers maar lege attributen... Als we goed naar de zevenarmige kandelaar kijken dan moeten we kunnen zien dat er alleen maar licht kan schijnen als de kandelaar gevoed wordt door iets anders. Juist! De olie... Er zal alleen licht en waarheid zijn door de olie die altijd gevuld moest worden door de zonen van Aäron. Zij moesten ervoor zorgen dat de kandelaar gevuld werd met de zuiverste olie.
In de nieuwe tijd, waarin het offer van Jezus Christus aan het kruis ervoor zorgde dat de Joden en wij tot één volk werden gemaakt, is de Heilige Geest uitgestort over alle vlees. In de Bijbel wordt olie als beeld gebruikt voor de Heilige Geest. En daarom mogen ook wij weten dat wij door de Heilige Geest die in ons is, een duidelijk licht voor onze voeten hebben en in waarheid en gerechtigheid mogen wandelen. Als we dit gaan beseffen dan zullen we ook zien dat de kerk een attribuut is net als de kandelaar. Zowel de kandelaar als de kerk zal alleen kunnen functioneren door de olie, en als de olie niet wordt aangevuld dan zal de kerk zijn licht verliezen. 
In Openbaringen 2 staat de eerste brief gedrukt aan de gemeente van Efeze. Hierin lezen we in vers 5 dat de gemeente zich moet bekeren anders zal Jezus zelf de kandelaar van de gemeente weg nemen omdat zij hun eerste liefde voor Jezus zijn kwijtgeraakt. En als de kandelaar weg is kan de olie niet verdeeld worden en niet branden als een licht voor onze voeten. 

Uit deze lessen kunnen we opmaken dat we op 2 manieren de Heilige Geest kwijt kunnen raken. De eerste manier veroorzaken we doordat we de olie niet aanvullen. De toevoer van verse olie, onze dagelijkse vervulling met de Geest ontbreekt.

De tweede manier is dat we de eerste liefde voor Jezus zijn kwijtgeraakt. De passie die we hebben ontvangen toen we net tot geloof kwamen in Jezus Christus is uitgedoofd. En Jezus waarschuwt ons, als dat gebeurt moet je je bekeren en teruggaan naar die eerste liefde. Anders zal Hij zelf komen om de kandelaar weg te nemen waardoor de olie niet meer kan branden...
Ditzelfde geldt ook voor de kerk. We vergeten de olie bij te vullen door regels te maken waarmee we heel druk zijn. We vergeten de olie bij te vullen als we spectaculaire diensten organiseren. We vergeten de olie bij te vullen als we te druk zijn met heilig leven.

De Donk Ministries wil deze boodschap verspreiden. De olie moet blijven stromen door alle diverse armen van het lichaam zodat we allemaal hetzelfde licht voor onze voeten kunen houden. Hoe verschillend we ook handelen met iedere arm, we zijn uit één stuk gemaakt met Jezus Christus als voetstuk.

Graag geven we je onderstaand gebed om te gebruiken als olievaatje. Maar beter nog, bid in de Geest om jezelf, je omgeving en je gemeente steeds onder meer onder te dompelen in die eerste echte en zuivere liefde van Jezus Christus!

Heere Jezus maak mijn hart zuiver en rein

Breng mij terug naar die intense liefde tussen U en mij

Ga met mij Uw weg en schijn Uw licht waar ik moet gaan.

Vervul mij dagelijks opnieuw met uw Geest en laat mij die Geestelijke kracht ervaren

Zodat ik mag zijn als een licht voor de ander. Dat mijn geloof een levend vuur zal zijn in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn omgeving, in mijn kerk en door mijn hele dagelijks leven. 

Heer wilt u mij overvloedig laten delen in uw Koninkrijk, zodat ik in de ultieme vrijheid mag leven die U voor mij aan het kruis bereikt hebt. Amen!

Bel

T: 06 - 12 899 459

 

Adres

Spindermolen 44

3371 RN Hardinxveld

De Donk

 

Ministries