top of page
Gaming Toetsenbord

MEDIA

Blog

Vernieuwing of wind van leer?

Maart 2024
Door Leo

Wanneer er zeer overtuigende sprekers je een ‘nieuw evangelie’ brengen, pas dan een beetje op. Wij zijn dan als rechtgeaarde christen vaak geneigd om gelijk te gaan gooien met krachttermen als ‘valse profeet of leraar’ maar daar slaan we denk ik de plank redelijk mis. De predikers die iets vernieuwends brengen hebben vaak iets specifieks geleerd en zijn daar zo enthousiast over dat ze dit graag aan de hele wereld willen vertellen. Tot zover niets nieuws en ik geloof dat het ook belangrijk is dat we naar deze boodschappen luisteren, we kunnen er altijd wat van leren en we kunnen het ook nog eens toetsen aan de bijbel. Veelal zul je zien dat de prediker het helemaal niet zo bij het verkeerde eind heeft. Maar wat bedoel ik dan met oppassen met nieuwe evangeliepredikers?

Het gevaar schuilt vaak helemaal niet in de boodschap, vaak is deze nog wel kloppend en ook wel echt vernieuwend. Maar deze predikers zijn in heel veel gevallen nog niet gevormd door het leven met God. Ik weet wel toen ik net begon in onze bediening dat ook wij een ongezonde balans hadden met het vernieuwen van denken en de liefde voor mijn mede broeders en zusters. Ik maakte van dat ‘vernieuwen van denken’ een grof geschut waarmee ik alles kon raken, maar uit liefde was het niet. Bovendien was ik er oprecht van overtuigd dat vele anderen het toch echt verkeerd deden en daarmee rekende ik ze niet tot mijn broeders en zusters die net als ik ook een relatie hadden met God. Gelukkig na verloop van tijd veranderde dat, omdat God me genade gaf om naar anderen te luisteren. Tot op de dag van vandaag doe ik mijn uiterste best om naar iedereen die een groot of klein probleem heeft met onze bediening, te luisteren en in gesprek te gaan op gelijkwaardig niveau. Ik moet altijd denken aan de woorden van mijn toenmalige leraar Wilkin van de Kamp: “neem radicaal afscheid van het exclusieve denken, anders zal je het Lichaam van Christus onherroepelijk beschadigen”.

Dus komt er een prediker of bedienaar om de hoek die ineens een wel heel vernieuwende boodschap brengt, let dan vooral op de wind waarop hij meekomt. De Bijbel waarschuwt ons in de brief van Paulus aan de Efeziërs 4:14-15:

‘Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.’

Het gaat hier niet om de leer zelf, maar om de ‘wind’ van leer. Dat betekent dat het gaat om iets anders, een totale beweging, een wind die alles in beweging brengt. Als er dan predikers zijn die alles op zijn kop gooien en een totale nieuwe lering brengen, dan kun je er bijna vanuit gaan dat dit in ieder geval niet de manier is waarop God dit tot de mensen zou brengen.

 

Een aantal belangrijke toetsstenen die kunnen wijzen op een onbalans:

 • Is er in alle prediking een samenbindende werking? Wanneer er grapjes over mede-broeders en zusters worden gemaakt of men is ronduit grof, dan is de boodschap niet uit de Heilige Geest.

 • Spant de bediening of prediker zich altijd in om kritiek te ontvangen en te beantwoorden? Als deze termen gebruikt zoals ‘de geest van kritiek’, of ‘het nederlandse volk is altijd kritisch’ dan is dat vaak omdat men de kritiek niet kan weerleggen of het niet wil horen. Men vindt het aanzien belangrijker dan de zingeving van het vernieuwende evangelie.

 • Wanneer de prediker of bediening niets wil horen over een andere visie omdat het ‘geloof’ hierdoor zou worden afgebroken, kan dit duiden op onvolwassen geloof. Men is niet gewend om onder druk te blijven staan.

 • Hetzelfde geldt voor geestelijke strijd. Wanneer men onder kritiek komt of men schrijft kritische krantenartikelen wordt er vaak erg snel gerept over geestelijke strijd. Ook dit getuigd van een onvolwassen houding over datgene waar men de verantwoording eigenlijk niet over kan nemen.

 • Erger wordt het als men termen gaat gebruiken: ‘Als je mij niet gelooft of je gelooft de apostelen niet, dan ben je ongehoorzaam tegenover God.’

 • Wanneer een prediker of bediening een onbalans heeft in uiterlijkheden of bezittingen dan heeft dat vaak te maken met een ongezonde houding tegenover aanzien en gezien worden. Men zoekt vaak bewijs van hun overtuiging in een prachtig kerkgebouw of luxe bezittingen.

Let wel: Ik spreek hier over geestelijke onbalans, en niet gelijk over een valse leraar of profeet. De definitie daarvan is echt anders. Als je te maken hebt met een valse leraar of profeet dan wordt je doelbewust misleid door een persoon die onder invloed staat van demonische machten. Denk bijvoorbeeld aan de diverse sekten waarbij men gelooft dat de leider de geïncarneerde Jezus is. Of waar beweerd wordt dat Jezus al lang is teruggekomen.

Dus je kan zonder gevaar een vernieuwde opvatting onderzoeken, en behoud daarvan het goede. Maar wees je altijd bewust van het gevaar dat je terechtkomt in een storm die de fundamenten in je leven kunnen laten wankelen als je meegaat drijven op de ‘wind van leer.’

Heb elkaar lief... Hoe dan?

Januari 2024
Door Leo

We kennen allemaal de Bijbelpassages over het liefhebben van onze naaste, van onze broeders en zusters en ook het liefhebben van hen die de liefde van onze Vader nog niet hebben ontdekt. Zelf heb ik meerdere keren in mijn leven mogen ervaren wat het is om broeders en zusters lief te hebben die dit niet altijd voor mij konden opbrengen. Wellicht door de scherpte van mijn boodschap en soms ook gewoon door onbegrip. Andersom komt dit ook voor, het lijkt voor ons als mens soms moeilijk anderen lief te hebben die ietsje anders denken. Het wordt helemaal moeilijk om hen lief te hebben die een totaal andere boodschap prediken die niet in de lijn ligt van waar jij door schade en schande wijs in bent geworden. 

Ik wil het liever niet hebben over anderen, daarom begin ik bij mezelf. Soms heb ik zo verschrikkelijk veel moeite met bepaalde leringen dat ik er soms buikpijn aan overhoud. En toch vraagt God mij keer op keer; 'Heb hen lief, zoals Ik hen liefheb!'. Die opdracht gaat pijn doen. Ik mag het met sommige boodschappen niet eens zijn, maar de mens erachter is niet zo slecht als ik soms van de daken zou willen schreeuwen. Is hij dat wel, dan rekent God daar wel mee af. We moeten niet voor God gaan spelen. (Kijk deze korte boodschap van onze broer Arie de Rover)


God liet me zien dat Zijn hart soms letterlijk scheurt van verdriet als christenen onderling elkaar de tent uitvegen. En dan moet ik beschaamd op mijn knieën toegeven: 'Papa, bedankt voor zoveel genade met mij. Geef mij de kracht om de mensen lief te hebben maar ook een boodschap te verkondigen naar Uw hart, en niet naar het mijne'.

We gaan weer een nieuw seizoen in, niet omdat het jaar weer overnieuw begint maar meer omdat het Gods seizoen is waarin Hij zijn liefde op de bekende genadevolle manier over ons uit wil laten storten. Een nieuw seizoen kenmerkt niet dat Hij iets ánders gaat doen.... Een nieuw seizoen betekent dat God zegt: "Kom lieve kinderen, Ik begin weer overnieuw met jullie, alles wat mis is gegaan is vergeven in Jezus Christus en ik leg jullie niets meer ten laste, stap met Mij in een tijd seizoen van Genade en stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen!".

Dit jaar zal een jaar zijn voor De Donk van volharding, van heerlijke aanbidding en van profetische kracht die we niet in deze mate hebben meegemaakt. Stap mee op de liefdevolle genadegolven van Revival!

Eerst Jezus

Oktober 2022
Door Leo

We leven in bijzondere tijden.... De ene crisis is nog niet over en de andere staat alweer voor de deur. We staan er niet versteld van want het was voorzegt. Daar tegenover hoeven we ook niet alles zomaar te laten gebeuren. Inmiddels zien we een regering die in de verste verte niet meer weet wat het aan moet met alle problematiek en worden de mensen om ons heen steeds wantrouwender en angstiger. We zijn de grip kwijt!

We leven in een land wat eigenlijk langzaam ten onder gaat aan haar eigen succes. In Babel hebben ze hun les geleerd maar zien we in Nederland niet dezelfde spraakverwarring? Niemand lijkt elkaar nog te begrijpen en door het negeren van Jezus in het Parlement raakt dit land steeds meer vervaagd van haar door God gegeven identiteit. 

De fractievoorzitter van BIJ1 bracht het in debat met de SGP nogal pijnlijk naar voren: "God heeft geen zetel in dit parlement, dus Hij beslist niet mee". Ze sprak duidelijk vanuit een demonische geest maar we moeten toegeven: Dit land is van God los. En we zijn onze door God gegeven bestemming kwijt geraakt. De klimaatreligie, de demonische Woke-cultuur, de genderissues, allemaal ideeën rechtsreeks uit de hel die verwarring en ellende brengen en ons afhouden van God. Zelfs de meeste Christelijke partijen zijn kwijtgeraakt wat hen was gegeven uit de hand van God.

Ik voel het vuur in mij  branden wanneer ik terug denk aan de profetie die we ooit kregen 'op de Donk': "De Alblasserwaard zal als voorbeeld zijn voor de rest van Nederland! Opdat ze MIJ zullen kennen".

Lieve mensen: Wij kunnen dit niet alleen. We hebben met elkaar een roeping om het vuur in Nederland weer aan te wakkeren! Doe je mee? Sleep je iedereen mee naar de aankomende conferentie? Het gaat er op aankomen nu. Besef dat God ons als inwoners van de Alblasserwaard, en misschien wel buiten je persoonlijke roeping om, in onze identiteit heeft gelegd dat we de rest van Nederland als voorbeeld mogen zijn....

Nederland: Keer terug naar uw God gegeven bestemming! Anders zal het oordeel van Babylon wel eens hard kunnen binnenkomen. 

Wat kun je bijvoorbeeld doen? 

 • Bid voor onze regering en onze geestelijke leiders

 • Ga erover nadenken hoe je deze principes goed kunt uitleggen aan anderen

 • Neem anderen mee naar centrale opwekkingsconferenties etc.

 • Zoek elkaar op en zoek samen het vuur van de Heilige Geest

 • Stem zorgvuldig. We leven in een tijd dat we het ons niet kunnen veroorloven om buiten partijen te stemmen die Gods principes niet handhaven. Bid om onderscheiding; "niet iedereen die Heere Heere roept zal het Koninkrijk van God beërven", dat geldt ook voor de politiek.

 • Vraag je kerkelijke leiders om duidelijke richtlijnen in deze tijd

 • Houd je verre van de gangbare media of bid ook hierin in onderscheiding

 • Zoek geen conflicten maar bewaar je hart

 • Zoek steeds indringend God. Vraag Hem wat jou roeping is en durf op te staan. Zoek geestelijke volwassen christenen die je hiermee kunnen helpen.

Variomatic

Augustus 2022
Door Jan Ebel

Geloven. “Op bergen en in dalen, ja overal is God” zegt dat aloude lied. Voor veel mensen is God een stevig Houvast in het leven. Maar als het leven voortkabbelt, we ’s zondags naar de kerk gaan, een beetje lief zijn voor iedereen, dan kan het geloofsleven weleens op een laag pitje blijven branden. Je begint te twijfelen en bij de stormen des levens vraag je je misschien af: “Waar bent U nu”?
 

Jaren geleden werd de Variomatic uitgevonden. Een Nederlandse uitvinding. Het is een automatische versnellingsbak, die toegepast werd in de Daf personenauto’s. Als je gas gaf, was daar een continu variabele in versnelling. Hier moest ik aan denken toen ik eens op een rijtje ging zetten op welke momenten God de regie nam in mijn leven. In het voortkabbelende geloofsleven wordt er nauwelijks gas gegeven en reageert God nauwelijks waarneembaar. Als wij in ons leven Jezus' voorbeeld proberen te volgen door over Hem te vertellen, dan gaat er iets veranderen, ook in die situaties die misschien wat ongemakkelijk aanvoelen. Door je er in te oefenen Zijn stem te verstaan, door bijv. te luisteren naar je onderbuikgevoel om juist die persoon te bemoedigen die je op je hart kreeg. Jij geeft gas, God reageert hierop en geeft gas bij: je gaat excelleren in de wandel in Gods Koninkrijk.  Zodoende ga je steeds meer uitstappen, ervaar je steeds meer van Hem en wordt Hij dagelijkse realiteit in jouw leven. Andersom werkt het averechts: als jij het gaspedaal van jouw geloofsleven loslaat, zal God ook minder in jouw leven waarneembaar zijn. 


Één ding staat echter als een paal boven water: wat je ook doet, Hij staat altijd met Zijn wijd open Vaderarmen op jou te wachten. Al keer je Hem ook volledig de rug toe, Hij doet dat nooit!
Nu zullen er misschien mensen zijn die zeggen: “Mooi bedacht, Jan Ebel, maar hoe kom je daarbij?”
In de 55 jaar dat ik in deze schepping rondloop, heb ik alle stadia van het geloofsleven reeds doorlopen. Vier jaar geleden greep God in en trapte het gaspedaal in, tot op de bodem. Ik heb mogen ontdekken wie de Heilige Geest is. Ik heb mogen ontdekken wat er gebeurt als jij Hem de regie geeft en je luistert naar Gods stem. Ik moet zeggen dat het fantastisch is om zo door het leven te gaan! Ik ben zeker geen heilige, ik maak absoluut fouten, maar gewoon dagelijks in alles te mogen weten en ervaren dat Hij erbij is: ik word daar buitengewoon gelukkig van!


Als De Donk Ministries voelen we ons buitengewoon gemotiveerd om mensen de radicale keuze te laten maken om Jezus’ voorbeeld te volgen. Aan Hem ligt het niet, jíj́ zult die keuze moeten maken. Dan zul je zien dat Hij gas gaat bijgeven! 


Dit wordt prachtig verwoord in onderstaand lied: “Alles kan mij gestolen worden. Als ik U heb, heb ik alles.”

https://www.youtube.com/watch?v=fh0G9vhf_G4

 

 


 

Jezus! Niets meer dan Hem... en vooral niet minder

Juli 2022

Afgelopen maanden hebben we samen met het team intense tijden beleefd. Een heerlijke conferentie, het bezoek van Werner Strydom uit Zuid Afrika en de finale van weer een jaar LifeSchool. We kijken vol verwondering en dankbaarheid naar wat er voor onze ogen heeft afgespeeld. In de aanloop naar de Vernieuwingsdienst met Werner Strydom begon God te spreken over vreugde, over dopen en over een verfrissende uitstorting van Zijn Geest. Hoe spannend is het dan als je vol geloof een doopbad gaat plaatsen en lokale en landelijke leiders uitnodigt om een avond met ons op te trekken omdat God iets nieuws aan het doen is. Ik zal eerlijk vertellen dat ik me regelmatig afvroeg wat ik nu weer aan het overhoop halen was. Had ik dat nu wel goed gehoord van God. Gaan we niet te hard? Wat zouden andere kerken en bedieningen hier nu weer van vinden? Waar trekken we het team in mee? En nog honderd en één vragen schieten er door je hoofd. In verwondering vroeg ik God: "Wilt U dit echt gaan doen door onze bediening heen?". 

En dan op zo'n avond lijkt er wel een stroom van levend water los te barsten die weer in een heel nieuwe dimensie gegoten werd. Ik sta nog versteld van de heerlijkheid die over ons kwam en de verfrissende regen die alleen maar kan komen van Gods Heilige Geest. Afijn; je had er moeten zijn om het te ervaren. 

Terugkijkend op een toch wel uitputtende periode kijk ik om me heen en denk ik: "We zouden het niet voor minder willen doen!". Alleen Jezus Christus is hetgeen wat telt. Zonder Hem is het zinloos. Dwars door alle wonderen, tekenen en activiteiten heen is er maar één zaak echt belangrijk: en dat is Zijn genade voor ons! Alle activiteiten kunnen direct de prullenbak in als we niemand bij Hem brengen. Een wonder is pas een groot wonder als iemand daarin Jezus ontdekt en een val in de Geest is pas krachtig als iemand Jezus ontmoet. Een dienst is pas een mooie avond wanneer je hart overstroomt van de liefde van Jezus. En wij willen het doen, maar alleen voor niemand minder dan Jezus!!!

We gaan nu wel een poosje uitrusten. Afgelopen week mochten we nog 10studenten van de LifeSchool dopen en sluiten we met elkaar een prachtig en intensief jaar af waar we 130 studenten hebben zien groeien en ontwikkelen. En ook daar weer telt alleen de groeiende liefde voor Jezus Christus. Dat is pas een school! Na de zomer gaan we weer opnieuw een jaar opstarten met de LifeSchool in Brandwijk. Wees erbij! Wij gaan er weer voor!

En ja, ook de kritiek was weer stevig, meer frontaal dan ooit. Ondanks dat het me niet zo raakt is het zo ontzettend verdrietig dat mensen zich laten gebruiken om met een kritische houding en met de Bijbel in de hand alles neer te slaan. Het raakt me wel wanneer ons team, wat zo hard werkt, op deze manier worden aangevallen. Ik vind het verdrietig voor de mensen die zoekende zijn en die door een kritische houding de eerste liefde laten roven. We zegenen hen die ons vervloeken maar ook hier weer: Jezus, niets méér dan HEM!

En daarmee is de toon voor de aanbrekende periode gezet: Eerst Jezus!!

 • Zondag 9 oktober 2022| Eerst Jezus, dan de Heilige Geest
  Vernieuwingsdienst met Albert en Michelle van der Heide

 • Zondag 6 november 2022 |Eerst Jezus, dan opwekking
  Vernieuwingsdienst met Esther Vorsterman van Oijen

 • 18-19-20 november 2022 | Eerst Jezus, Revival Event 2022
  Conferentie met diverse sprekers uit binnen en buitenland.


 

Geld, God en Koninkrijk...
 

April 2022

Door Leo

 

Om maar eens een onderwerp aan te snijden…. God en geld. Het lijkt niet altijd samen te gaan, of kan ik beter zeggen: de mens en geld lijkt meestal niet succesvol te zijn. De Bijbel noemt hebzucht naar geld de wortel van alle kwaad. Vele uitleggen ten spijt, maar ons theologisch-paradigma is ver uit het lood geslagen. Om het er maar eens uit te pakken: het geven van tienden.
Menig voorganger of bedienaar besteedt er graag zijn of haar spreektijd aan. Wanneer wij echt oprechte christenen willen worden, zullen we 10% van onze inkomsten af moeten staan aan God en God zal rijkelijk zegenen, wanneer jij Hem zegent met je financiën. Ooit was het zo dat de Roomse kerk op deze wijze een bijzonder renderende handel er op nahield. En ook in onze tijd wordt er op diverse plaatsen weer veelvuldig aandacht aan gegeven: wie zegent, zal gezegend worden! En de dienaar van God mag daar een rijkelijk deel van ontvangen.

Uiteraard kennen we een God die ons rijkelijk zegent en daar mogen we een voorbeeld aan nemen. We mogen anderen zegenen met onze gaven en hulp, maar ook met geld, helemaal niets mis mee. En een gevende God verwekt ook gevende mensen, omdat zij uit Zijn natuur geboren zijn. Veel Bijbelgedeelten in het eerste testament gaan over het geven van tienden aan de tempelbedienaars (Levieten) en God stelde zelfs straffen in wanneer dit niet gebeurde. Deze teksten worden dan veelal erg snel gekoppeld aan de nieuwtestamentische principes van geven en vervolgens wordt direct de 10% uit de zak geklopt. 
Wist je eigenlijk dat Jezus ook geen tienden hoefde te geven volgens de wet van Mozes? Hij was een timmerman en die behoefden helemaal geen tienden te geven. Na zijn dertigste jaar werd hij prediker en leraar en ook in die bediening behoefde Hij dit niet af te dragen.
Alleen voedselproducerende ondernemers behoefden tienden af te dragen, en dan zelfs nooit in geld, maar in waren. Tienden gaan zelfs nooit over geld. Jezus hief ook geen tienden aan zijn discipelen….
Zeg ik hiermee dat tienden geven slecht is? Nee, als jij dat een mooie norm vindt, ben je een prachtig vrijgevig mens. Maar laat je vooral niet gek maken en verdiep je eens goed in de wetmatigheid ervan. Dan kom je tot de conclusie dat God zó vrijgevig is dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft zónder dat wij daar maar een stuiver of penninkje voor behoefde af te dragen. Wat een liefde! Zouden wij dan ook niet vrijmoedig geven aan hen die hongerig en dorstig zijn en het gewoon nodig hebben? Gewoon zonder er iets voor terug te ontvangen? Die zegening komt namelijk toch wel.

2-stemmig

 

Maart 2022

Door Jan Ebel

Evangeliseren in het dagelijks leven bij de mensen die op je pad komen, is keuze maken tussen 2 stemmen:  

die ene, vaak overheersende, stem die een gigantisch kabinet aan excuses open trekt van "wat moeten ze niet van je denken, zou je dat nou wel doen?, je gaat af als een gieter, je hebt dat nog nooit gedaan, zoveel geloof heb je niet, hoe kan nu uitgerekend jij iets over het geloof vertellen" enz. enz.

En dan die andere, zachtere stem die zegt: Ik heb jou op deze plek gebracht om over Mij te vertellen, je kunt het!
De brede en de smalle weg. Lekker makkelijk of over die drempel van ongemakkelijkheid heen stappen en het gewoon doen. Ik kan je uit ervaring vertellen dat het met Zijn hulp van ongemakkelijk naar verslavend werkend gaat.

 

Deze week verkiezingen. Jij gaat kiezen wie in deze roerige tijden jouw gemeente mag vertegenwoordigen. Jij hebt korte of langere tijd geleden de keuze gemaakt om voor Hem te kiezen die de hele tijd al met wijd open armen op jou stond te wachten. Durf jij er eens wat vaker voor te kiezen om naar die zachtere stem te luisteren?

Stel op prinsen geen vertrouwen
 

Maart 2022

Door Leo

“Ik zal de Heere loven in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is”.
Psalm 146: 2-3

 

We leven in bijzondere tijden, dat is inmiddels wel duidelijk. Wanneer we als mensen worden geconfronteerd met oorlogen, epidemieën en persoonlijk ongemak en ziekte is het zo makkelijk om vast te klampen aan positieve strohalmen. In veel gevallen zijn dit mensen om je heen, mensen met aanzien, mensen die dingen goed kunnen duiden. Het kunnen leraars zijn met een prachtige theoretische benadering over genezing van jouw kwalen, of profeten met een boodschap vol van hoop, voorspoedpredikers en misschien wel een herder die zegt: kom maar bij mij, dan ben je veilig.
Leiders van het land, van ministries of barmhartige werkers. Ze zorgen graag voor je. En in de basis is dat helemaal niet slecht. We mogen omzien naar elkaar en elkaar helpen.
Maar hier is ook een keerzijde: laat je niet verleiden tot het zoeken naar heil (redding) bij mensen. Hoe mooi de boodschap ook is, hoe veilig het ook voelt. Niets is zo goed om de Heere te loven, bij Wie je echt veilig bent.
Stel daarom geen vertrouwen op de mensen, maak onderscheid tussen wat in de hemel is en wat hier op de aarde is. Op die manier zul je standvastig worden in je geloof en je leven hier op aarde, omdat je echt weet wie jouw Redder en Heiland is. Als je bij Hem je heil zoekt, kom je nooit bedrogen uit.
Blijf uit de buurt van mensen die je een schijngevoel geven van veiligheid, want zij zullen je in onbalans brengen. Wanneer je een samenkomst bezoekt, een genezing- of bevrijdingsdienst, bedenk dan eens: “Brengt deze prediker of bedienaar mij dichter bij God?” Zo niet, dan heb je niet te maken met een dwaalleraar of valse profeet, maar je wordt geconfronteerd met je eigen verlangens en er komt boven water of je je vertrouwen stelt op prinsen of op Jezus….
Geloof Jezus! Geloof Hem! Hij is betrouwbaar en niemand kan Hem evenaren. Laat je niet meeslepen door winden van leer, valse beloften, misleidende boodschappen van kracht of manifestaties van demonen. Maar leer blindelings te vertrouwen op God!

 


De ware kerk des Heren

Januari 2022

Door Jan Ebel

Al vaker heb ik mijn getuigenis gedeeld hoe, na een zoektocht naar meer van God in mijn leven, het 'zoekt en gij zult vinden' werd bewaarheid in mij. Hoe ik Gods liefde en Zijn Heilige Geest mocht ontdekken. Zaken die voorheen  onbekend waren voor mij, alleen van horen zeggen. Door het bezoeken van De Donk-avonden ging het kwartje vallen en ging er een schatkamer open met wat Hij voor mij had klaarstaan.

"ik voel mij niet meer thuis in mijn gemeente" is iets wat ik regelmatig hoor van mensen die een verandering hebben meegemaakt. Mensen die Jezus de Koning van hun leven hebben gemaakt of mensen die op zoek zijn naar meer van Hem. Ook ik heb me daar schuldig aan gemaakt. Dat vuur en/of verlangen wat in jou brandt, is zo anders dan de geloofsbeleving van de mensen uit het kerkgenootschap waar jij op dat moment deel van uitmaakt.


Ik ben zelf ook buiten de deur gaan shoppen en vond daar 'gelijkgestemden'. Maar op een gegeven moment, mede omdat het in de thuissituatie wat ging wringen, begon ik mij af te vragen: Wat is nu de ware kerk des Heren, om het met dat aloude lied te zeggen. Is dat een kerk met het label Hervormd, Gereformeerd, Vrijgemaakt, Gergem of Evangelisch wellicht? 
Het antwoord ligt, volgens mij, in de tweede regel van genoemd lied: in Hem alleen gegrond. Als Jezus centraal staat, is het niet van belang welk label eraan hangt. En ja, je kiest een kerk die bij jou past. Dat label doet er eigenlijk niet zo toe.

Inmiddels ben ik weer terug op het oude honk, maar ik sta nog net zo in vuur en vlam als op die septemberavond in 2018. Die avond mocht ik op een krachtige manier ontdekken Wie God werkelijk is en wil zijn voor mij. 
Weer terug op de oude stek sta ik er nu wel anders in. Niet op een veroordelende manier van: waarom is het verlangen wat ik had en heb hier niet. Maar de liefde van Christus die in mij is, laten stromen. Door te getuigen en te bemoedigen en te laten zien wat er met je gebeurt als je Jezus de Koning van je leven maakt. 
Ik ervaar echt dat ik nu op de plek ben, waar God mij kan gebruiken.

Heb jij die keuze al gemaakt om Jezus de Koning van jouw leven te maken? Dan ben JIJ de ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond.

Gezang 303 (LvdK)

De ware kerk des Heren,

in Hem alleen gegrond,

geschapen Hem ter ere,

de bruid van zijn verbond,

dankt aan zijn dood het leven.

Hij is haar Bruidegom.

Want God, zo staat geschreven,

zag naar zijn dienstmaagd om.

Met God zijn wij verbonden,

met Vader, Zoon en Geest,

met alwie overwonnen,

alwie zijn trouw geweest.

Bewijs ons uw genade,

dan zingen wij bevrijd

de glorie van uw daden,

in tijd en eeuwigheid.

 

Vergeef ons land...

December 2021

Door Leo

In de afgelopen tijd werd ik veelvuldig getrokken naar het verhaal van Daniël. In de boeken van Mozes had hij de jaren gezien die nog moesten komen voor de ballingschap van het joodse volk voorbij waren. De Geest van God kwam over hem en hij "zocht God in smeekbeden, met vasten en in zak en as" staat er. Daniël werd bewogen om de verdrukking van zijn volk en smeekte de Heer om vergiffenis. Ondanks dat Daniël geen deel had gehad aan de zonde van het volk, deed hij toch plaatsvervangend berouw (verootmoediging) over de zonde van zijn mede landgenoten. Pas jaren later nemen de religieuze leiders van het volk zijn verootmoediging over. Dan begint er een kentering waarop de politieke leiders gaan zwichten voor God. 1 Man die door de Geest van God werd geleid, zorgde ervoor dat de strafmaat voor de ballingschap werd voldaan!

We leven nu in een tijd waarin onze politieke en soms zelfs geestelijke leiders God hebben verdreven uit het parlement en uit hun kerken. Wijsheden en politieke richtingen worden gezocht in de wetenschap en non-gouvernementele organisaties die pretenderen het beter te weten dan God. We weten dat er een tijd aan gaat komen, waarin we 'grote verdrukking' zullen kennen en dat er al vele landen zijn waar dit reeds aan de orde van de dag is. Helaas zie ik veel christenen hun hoofd afwenden en alles proberen glad te strijken, liefst met Paulus' zwijgteksten in de hand. Dit is niet goed. Ik denk dat de Bijbel absoluut waarschuwt voor rebellie, maar we moeten onze stem verheffen tegen alles wat tegen God ingaat. Het liefst in gebed, want dat beweegt alles!

Tijdens de laatste Worship middag hebben we samen dit gebed gebeden. Bid je mee in dit nieuwe jaar?

Wij bidden tot U, Heer
Wij willen de schuld van ons land belijden
Heer, U bent een grote en machtige God
U bent trouw aan hen die U liefhebben
U bent zo goed voor de mensen die van U houden en die leven zoals U dat wil
Wij geven onze schuld aan U, Heer
We hebben in dit land niet geleefd, zoals U dat wil
Wij zijn ongehoorzaam geweest en hebben Uw liefde in de wind geslagen
Al Uw zegeningen rekenden wij onszelf toe
We zijn hoogmoedig geweest
We wilden zelf beslissen over leven en dood
We hebben niet willen luisteren naar Uw woorden
We hebben regeringen gekozen die Uw naam uit het parlement hebben verstoten
Terwijl U zo goed voor ons bent
U bent eerlijk en rechtvaardig, Heer


Heer, U heeft Uw Zoon Jezus naar deze wereld gestuurd
U heeft ons gered van de dood en ongerechtigheid
Jezus Christus, de Messias, Die in Zijn lijden de gifbeker van onze ongerechtigheid heeft leeggedronken
Heer Jezus, U heeft ons op een machtige manier gered uit de klauwen van de dood
U hebt de duivel verslagen en vertrapt
U redde ons van zijn heerschappij
U vestigde Uw Koninkrijk hier op aarde
U was onze 2e Adam, Degene die ons nieuw leven heeft gegeven
Omdat wij ongehoorzaam zijn geweest, moest en wilde U deze weg gaan
En nu belijden wij Heer, wij zijn weer dezelfde weg gegaan
De weg van ongerechtigheid
We hebben vreemdelingen verstoten
Hen die werden overweldigd door satan hebben wij laten zitten
We hebben verzuimd op zieken de handen te leggen
We weigerden te luisteren naar de profetieën en de tekenen van de tijd
We zijn vergeten om uit te zien naar Uw terugkomst
Maar dank U wel dat Uw daad de redding voor altijd is geweest
Hoor ons berouw en red ons land


Wij hebben niet te vechten tegen elkaar, maar tegen de helse machten
Vergeef ons onze tirades tegen elkaar en leer ons weer één te zijn 
Wij kunnen het alleen met de kracht van Uw Heilige Geest
Heer, zie hoe ons land zichzelf in de afgrond stort van macht, verdeeldheid en lastering
Maak Uw volk weer sterk en krachtig zoals U het bedoeld heeft
Help ons een volk te zijn wat de wereld nodig heeft
Maak ons krachtig en sterk
Stort Uw Geest volledig in ons uit
Laat ons die enorme kracht voelen en ervaren van Uw Geest die in ons woont
Doop ons met Uw vuur Heer, opnieuw en opnieuw
Zend Uw vuur neer, spreek recht en grijp in
Zend Uw Zoon Jezus Christus naar deze aarde, ons verlangen naar Hem is zo groot
Wij bidden U, schrijf Uw merkteken op ons voorhoofd
De Naam van het Lam en de Naam van Zijn Vader
Laat het geluid van de hemelse zee en de hemelse donder horen
Leer ons trouw te zijn aan het Lam
Wij zijn vrijgekocht en betaald, leer ons dat hemelse lied
Laat ons door de kracht van het kruis als gerechtvaardigde mensen voor Uw troon komen
Laat ons die Hemelse stem horen, die lijkt op die van de zee of van de donder
Prijs de Heer, want de almachtige Heer God is de Koning. 
Laat ons blij zijn en feestvieren en Hem prijzen
Want de bruiloft van het Lam gaat beginnen!


Heer, wij bidden U
Wij willen opnieuw ons leven aan U toewijden
Wij hebben soms een koud hart gekregen
En zijn verkild geraakt en hebben onze eerste liefde voor U verloren
Richt ons op Heer en maak ons rein en rechtvaardig voor U
Zie ons aan en herstel ons
Stort Uw Heilige Geest opnieuw in ons uit
Wij leggen ons leven in Uw handen, Heer
Want in Uw handen is het goed
Wij willen nooit meer koud en onrechtvaardig zijn
Wij willen leven als inwoners van Uw Koninkrijk
Wij bidden U laat ons een voorbeeld worden voor ons gezin, voor onze vrienden en onze familie
Maak ons hart zacht en bereidwillig
Heilige Geest, wij nodigen U op dit moment uit
Om in te grijpen in ons leven
En ons tot in het diepst van ons hart te transformeren
Maak ons nieuw, doop ons met Uw vuur!

Beperkingen?

December 2021

Door Jan Ebel

100 mensen, 100 meningen... En wat moeten al die meningen duidelijk gemaakt worden. Ook binnen de christelijke wereld worden meningen massaal gedeeld over ieders visie op vaccineren, eindtijd en beperkende maatregelen. Maar wordt Zijn Kerk opgebouwd door al die meningen zo duidelijk te ventileren?

Ik denk dat het goed is om ons te richten op DUIVEL-beperkende maatregelen! Laat het Licht schijnen van Hem Die in ons is. In deze onzekere tijden zijn er zoveel mensen die openstaan voor het geweldige nieuws van Koning Jezus. Zet je met hart en ziel in om over dit geweldige Houvast te vertellen. Dat is toch heel ander nieuws dan jouw mening over bijvoorbeeld vaccinatie.

Er wordt momenteel gesproken over de R(reproductie)-waarde: hoeveel mensen iemand besmet met het coronavirus. Als wij als christenen eens een R-waarde van 3 behalen deze week: we vertellen 3 mensen wat voor een geweldige God wij dienen en wat Hij voor ons heeft gedaan. En wat voor blijdschap wij daardoor mogen ervaren, JUIST in deze onzekere tijden.
Als deze mensen ook weer anderen 'besmetten', gaat onze streek er binnen korte tijd heel anders uitzien, dan krijgen we misschien wel een opwekking!

Dit bereiken we niet door samen met gelijkgezinden in onze eigen kerk te zitten, afgezonderd van die boze buitenwereld, als onderzeeboot-christenen. Laat Zijn licht schijnen!

Probeer ook eens jouw christen-R-waarde flink te verhogen. Je zult merken dat je hierdoor ook zélf wordt opgebouwd. En... je hoeft het niet zélf te doen. Je zult merken dat na die eerste twee zinnen Hij jou de woorden geeft en jij vrijmoedig over Hem kunt spreken.

Aanbid God, juist in een tijd als deze...

December 2021

Door Leo

Aanstaande zaterdagmiddag hebben we een heerlijke Worshipmiddag gepland. Het is de tijd om God te loven en te prijzen. Ik moest in de voorbereiding zo sterk denken aan Psalm 50. Hierin maakt God het volk van Israël duidelijk, dat Hij in tijden van grote benauwdheid niet op zoek is naar dierenoffers of menselijke daden. Hij is op zoek naar Lofprijs, Aanbidding en Dankzegging! 

"Kom aan de Allerhoogste uw geloften na. Roep Mij aan in de dag van benauwdheid;
Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren!"
.

Psalm 50:14

Het is God Zelf die ons zal verlossen van de benauwdheid van deze tijd. Wanneer wij weer zullen opstaan en Hem dank en lofprijs brengen, dan zal God ons bewaren en laten zien dat Hij de Redder is. En net zoals in de tijd van Israël zal Hij dit misschien helemaal niet doen door de omstandigheden te veranderen, maar door ons hart te veranderen! Als wij aanbidden, doen we dat in Geest en in waarheid. Hij zal in ons hart waarheid en gerechtigheid uitstorten, als we onze lofprijs aanbieden aan Hem. We zullen Hem eren met de gesteldheid en hoop van ons hart. We nemen midden in die tijd van aanbidding de ruimte om God te danken en te vragen of Hij ons dorp en onze streek diep en blijvend wil veranderen. Dat we met elkaar weer op de knieën gaan en God alle eer geven, Hem vertrouwen in wie Hij voor ons is. Dat zal onze omgeving weer in vuur en vlam zetten voor de Koning die komen zal!

"Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien".

Psalm 50:23

Doe jij ook mee? God alle eer en dank brengen, Hem eren om hoe Hij ons redt en ons hart verandert...

De demonische macht van verdeeldheid

november 2021

Door Leo


Het was in mijn blog van november 2020 dat ik het beeld wat ik ontvangen had van God over de Covid-pandemie met jullie deelde. Ik las het deze week nog eens terug en het raakte mij hoe precies dit aan het uitkomen is. Ik schreef o.a. dit: 


“Daarnaast zag ik welke macht erachter opstaat. We zien in de Bijbel veel voorbeelden van geestelijke machten die direct misbruik maken van situaties zoals oorlog en ziekte. Het werd veelal gevolgd door iets wat afbraak betekende voor het karakter van de mens. In dit geval denk ik dat er een zeer sterke macht actief is op dit moment die onze identiteit steen voor steen afbreekt. Dit is de macht van verdeeldheid”.


De laatste weken komen we erachter dat we gewoonweg niet verder zijn gekomen met vaccinaties en aanpassingen in onze samenleving om deze epidemie eronder te krijgen. En de verdeeldheid laait harder op dan ooit. Er worden vreselijke termen over-en-weer gegooid en de tweedeling in de maatschappij is onmiskenbaar. We zijn een speelbal geworden van demonische machten die rondgaan als een briesende leeuw en onze identiteit steen voor steen afbreekt. We worden mensen die kwaad spreken over de ander, die de ander vervloeken en zich radicaal tegen anderen keren. Zelfs gewortelde en onderwezen christenen zie ik meegesleurd worden in de macht van de vader van de leugen. Ben je verbaasd? Kom nou toch. Onze Bijbel is toch duidelijk over onze bestemming? Zijn we echt zo bang voor wat komen gaat? Vertrouw je God niet meer? 


Onze regering en onze maatschappij, waar jij toe behoort, zullen op de knieën moeten. We zullen moeten belijden dat God alles in de hand heeft en Hem daarin vertrouwen. We moeten terug naar God en snel ook. Het loopt God niet uit de hand, alleen degenen die Hem niet vertrouwen zullen het zwaar gaan krijgen, heel zwaar. Ben je klaar voor de eindspurt? Ben je klaar voor een uitdagende tijd waarin de keuze om Jezus te volgen steeds moeilijker wordt? Het wordt zo moeilijk dat je met je verstand geen redelijk besluit meer kan nemen… Redeneren zal niet meer gaan, je zult moeten gaan in blind vertrouwen, in geloof. De beschreven macht van verdeeldheid zal je weghouden bij de bevrijdende en liefdevolle boodschap. Deze machten worden aangestuurd door de vader van de leugen: satan. Ook onze regeringsleiders staan onder de druk  van deze machten, getuige een regering die tot op het bot verdeeld is en niet meer goed in staat om een eenheidsregering te vormen (bid voor onze overheid!). Satan weet dat de tijd verder tikt en dat zijn laatste uur heeft geslagen. Hij verslindt wie hij vinden kan en hij stuurt zijn machten aan om ons in misleiding te brengen, in verdeeldheid. Hoe verdeelder wij zijn hoe zwakker wij als christenen worden…
Maar kom aan: ook jij bent geroepen om op te staan, om anderen te helpen de vrede van God te geven en Gods belofte te doorleven: De poorten van de hel zullen jou niet overweldigen!

Hoor! Wie klopt daar?

sept 2021

Door Jan Ebel

Geloven. Het wordt op vele manieren beleefd. Als ik voor mezelf spreek heb ik dat, achteraf bezien, 50 jaren lang als ‘bankzitten' beschouwd. Je gaat iedere zondag trouw naar de kerk, je levert je bijdrage door in commissies plaats te nemen om de zaak draaiende te houden. Je moet wel geloven, want anders wordt het aan de eind van de rit minder gezellig… Wat is het dan een verrijking van je leven als je mag ervaren, dat we een levende God hebben Die ook in het hier en nu naar ons omziet en een relatie met ons wil!

Ik heb mogen ontdekken dat Jezus op de deur van ons hart klopt en dat de deurkruk aan de binnenkant zit. Hij klopt aan en vervolgens ben jij aan zet. Jij reageert hierop door zelf de deur van je hart te openen en Hem binnen te laten. Hij staat met wijd open armen voor je klaar, laat je door Hem omhelzen.
In diverse gesprekken met mensen ervaar ik steeds meer dat ze Jezus wel aan hun deur horen kloppen, maar niet weten hoe die deur open kan gaan. Ik brand dan van verlangen om hen uit te leggen dat de deurkruk aan de binnenkant zit. Trek die deur open en laat Hem binnen!

Binnen het lichaam van Christus, Zijn kerk, is het niet de bedoeling dat we elkaar met allerlei leerstellingen, gewapend met in ons straatje passende bijbelteksten, proberen te overtuigen. Eerlijk gezegd vind ik het wel eens lastig om in gesprekken niet veroordelend over te komen, terwijl het juist mijn bedoeling is om iets van de blijdschap die ik in Christus mag ervaren door te geven aan die ander.

Ik denk dat het past binnen de doelstelling van De Donk om mensen te laten ervaren dat die deurkruk toch écht aan de binnenkant zit. Niet op een vingerwijzende manier, maar vanuit een bewogen hart. Gelukkig staan we hierin niet alleen: op die momenten dat je denkt niet de juiste woorden te kunnen vinden, wil de Heilige Geest je helpen. Met Zijn hulp mag je de juiste woorden spreken, zodat die ander werkelijk iets mag ervaren van Hem die in jou is.

Dreigementen, oordeel en genade

mei 2021
Door Leo

Niet zelden komen we in prediking de oproep tot bekering tegen. Veelal omlijst met een 'stevige' preek waarbij een nadrukkelijke oproep tot bekering is. Niets mis mee, en bijbels gezien absoluut niet onwaar, maar kleeft er ook niet een beetje persoonlijk oordeel en bangmakerij aan? Zijn we soms in christelijke kringen niet bezig om een oordeel te creëren en doen we hierbij recht aan de ander en aan God? 

Ondanks de vaak mooi verpakte preken klinkt er altijd iets in door waarbij blijkt dat als je je niet bekeert je niet in de hemel kan komen en je dus automatisch de afslag naar de hel neemt. In basale zin is dit misschien wel waar, maar als dat de motivatie is om God te gaan dienen, vraag ik me serieus af of dat nu zin heeft. En maken wij daar Satan en zijn hel niet veel te belangrijk?

url.jpg

Laten we eens kijken naar God, Jezus en de Heilige Geest. 

Adam en Eva wandelden met God in het paradijs. Het verhaal van de zondeval is ons allemaal wel ingeprent, want o wee, Gods toorn brandde op een vreselijke manier los. Ik herinner me nog een plaatje uit de prentenbijbel van een oude tante die, hoe goedbedoeld ook, mij een afbeelding toonde van satan die Eva verleidde tot het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. De rillingen lopen je over de rug. In dat hele plaatje zat een vreselijk dreigende toon die ook vaak in 'prediking tot bekering' te horen is: Als je je niet bekeert dan is God zo toornig dat je zult branden in de hel'. Het hele plaatje heeft mij altijd meer angst aangejaagd dan goed voor me was en motiveerde eigenlijk helemaal niet om mij te bekeren. De Heilige Geest heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik inzicht begon te krijgen, dat het juist het doel van Satan is om angst aan te jagen en dat hij maar al te graag dreigt met zijn brandende haardvuur in de hel. 

Dan Jezus. Hij heeft meerdere keren gesproken over de hel en over het oordeel. Dat is absoluut waar. Maar toen Hij de apostelen uitzond deed Hij dat met de woorden: 'Ga heen, verkondig het Evangelie van het Koninkrijk. Doop hen die het geloven en je zult ze herkennen aan de wonderen en tekenen'. Wij hebben dus de missie gekregen om mensen van over de hele wereld te bereiken met het evangelie van het Koninkrijk van God. Nergens lezen we dat Jezus de prediking van hel en verdoemenis gebruikte als motivatie Hem te volgen. Hij was zelfs naar de wereld gekomen als mens die niet zal oordelen. Uit de werken die Hij deed, bleek geen oordeel, maar juist compassie, liefde en hoop. 

God zelf wandelde met Adam en Eva, totdat Eva at van de boom van de kennis van goed en kwaad. De mens kon vanaf toen onderscheiden wat goed en kwaad was. Bovendien gaf het hen macht om kwade dingen te doen. Sindsdien hebben wij toegang tot de krachten van het kwade. Ja, God strafte de mens met een aantal dingen, maar Hij deed nog veel meer. Hij begon direct te handelen en bracht oplossingen voor Adam en Eva, Hij vlocht zelfs hun kleding. Maar Hij nam ook direct een beschermende houding aan. Er stond namelijk nóg een boom in het paradijs waar niet van gegeten mocht worden: de boom van het eeuwige leven. Als de mens van deze boom had gegeten, hadden we pas echt een probleem gehad. We zouden voor eeuwig geleefd hebben midden in de macht van het kwaad. We zouden dan nooit meer bij God kunnen komen, zoals ons beloofd is als we sterven en naar de hemel gaan. Wat zou dat een geweldig drama geweest zijn. En daarom zond God in Genesis 3:22,23 de mens weg uit het paradijs, zodat ze nooit en te nimmer toegang zouden krijgen tot die boom. Het was een genadestap van God om dit te doen, de ellende voor de mens en de schepping zou niet te overzien zijn.

Ook de duivel werd stevig vervloekt en aan hem werd direct medegedeeld dat zijn kop vermorzeld zou worden door het nageslacht in de vorm van Christus. Er was dus direct een reddingsplan klaar! 

Daarna lezen we door de hele Bijbel heen dat God alleen maar bezig is geweest om de zondeval te herstellen en waar het kon wilde Hij bij Zijn kinderen wonen. Hij ging zelfs in een donkere tent wonen, zodat Hij bij Zijn kinderen kon zijn zonder dat ze dood neervielen. Het was steeds God die zorgde voor Zijn kinderen, zelfs wanneer deze weer eens een andere kant op wilden. Hij liet Zijn zoon (tweede Adam) uiteindelijk geboren worden op de wereld om het kwaad en de dood te overwinnen (de herschepping van het Koninkrijk). Niets kon Zijn liefde en goedheid in de weg staan om ons te redden. Na het volbrachte werk aan het kruis scheurde het gordijn in de tempel, zodat mensen weer in vrijheid bij Hem konden komen, de zonde stond niet meer in de weg!

Waarom zouden we dan toch steeds anderen zo bang maken met een evangelie van hel en verdoemenis? Zou het te maken kunnen hebben met onze kennis van goed en kwaad? Zijn we soms nog steeds bezig met het eten van deze boom?

De 'nietigverklaring'...

april 2021
Door Leo

De woorden van vele dominees galmen nog steeds weleens na in mijn hoofd: "Wees voorzichtig en denk maar niet dat wij iets toe te voegen hebben aan God. We zijn slechts een druppel in de emmer, een stofje aan de weegschaal, nog nietiger dan dat".

Hoe ver zitten deze woorden in ons hoofd opgesloten? Hoe vaak hebben we niet gehoord dat we klein en nietig zijn?

Hoewel ik niet meer wekelijks een strenge prediking hoor, weerklinkt dit nog in zoveel dingen die dagelijks de revue passeren. De 'nietigverklaring' van de mens is niet alleen doorgedrongen in de prediking, maar is onderdeel geworden van de identiteit van veel christenen. Het leven van velen is doorspekt met deze vals nederige houding. Helaas hebben weinig mensen door hoe vernietigend deze woorden zijn voor ons Godsbeeld en bovendien voor de zingeving van het leven.

 

Laat ik duidelijk zijn: ook ík besef hoe nietig ik ben ten opzichte van de grootsheid van God, die niet te bevatten is. Ik zal God nooit op een positie plaatsen, waarbij ik me gelijk stel aan Hem. Integendeel zelfs. Zoals Koning David het in meerdere Psalmen uitzingt dat hij zo vol is van de ontzagwekkende God waar hij zich zo klein voor maakt. Dat gevoel, dat mysterie en dat grote Papa-gevoel. Ja, dát is wat ik intens kan beleven.

Deze woorden van David zijn de weerspiegeling van zijn ziel. Hij is enorm onder de indruk van de grootsheid van God. En hier stopt het dan ook voor vele christenen: 'Maak je maar klein en nietig en denk maar niet dat je wat betekent'. Dit druist echter in tegen de betekenis van de schepping en de vestiging van het Koninkrijk van God.

 

Jezus benadrukte in Zijn verlossende Evangelie dat Hij gekomen is om het Koninkrijk van God te vestigen op aarde. Hij kwam als 'tweede Adam' om het werk van de 'eerste Adam' recht te zetten. De erfenis van de eerste Adam was zonde en schuld. De komst van de tweede Adam was gerechtigheid, verlossing en de vestiging van het Koninkrijk van God. Hij heeft als lam de schuld betaald tot heiligmaking. Hij bedekte de mismaaktheid en de zonde van de mens. Hij redde ons van het doodvonnis en offerde Zichzelf, zodat de gerechtigheid Gods voldaan werd. De gevallen mens werd in Zijn genade aangenomen als compleet, heilig en volmaakt mens. Zijn genade bracht een gigantisch groot wonder voort en in die genade worden wij stil. Stil van ontzag voor de grootsheid van onze God. 


En daarna begint het. Het evangelie van Christus is doorspekt met krachtige teksten, waarin Jezus Zijn erfenis nalaat aan de christenen. Wij zijn gemaakt naar Zijn evenbeeld, geroepen om te heersen over de wereld. Hij gaf ons Zijn erfenis in handen en Hij zei hierbij: 'Ik heb mijn leven geofferd en Ik ben opgestaan uit de dood. Ik ben naar de Vader gegaan en heb plaatsgemaakt zodat er een persoon kan komen waar jullie meer aan hebben dan aan Mij. Deze persoon zal in jullie komen wonen en jullie Hulp zijn om grotere dingen te doen dan Ik!'

Jezus zei niet: 'Ik heb jullie gered van de dood, zodat jullie Mijn nietige mensjes konden worden'. Nee, Hij gaf Zijn genade, zodat God naar ons kan kijken zonder afschuw. Door het offer van Jezus ziet God niet meer onze zonde en ongerechtigheid, maar Hij ziet eindelijk wat Hij geschapen heeft.

Wij mogen als heiligen in Zijn Koninkrijk aan de slag. Doen wij dan geen zonde meer? God ziet onze zonden nog wel, maar Hij ziet óns niet meer als zondaar! Dat is de werkelijke boodschap van Pasen. God kan ons weer aankijken in Zijn Gerechtigheid en wij kunnen zonder schaamte en nietigheid weer in Zijn nabijheid verkeren!

Wij zijn nog steeds nietig, maar God hoeft ons niet meer nietig te maken. Hij richt ons op! Wij zijn daardoor de heiligen geworden waar de schepping met reikhalzend verlangen naar uitziet! Beseffen we dat?

Een praktisch voorbeeld:
Een liefhebbende vader wil zijn kinderen graag iets nalaten. Hij heeft hard gewerkt, heeft een mooi bedrijf opgebouwd en hij kan zijn kinderen een mooie toekomst bieden. Hij heeft zijn best gedaan om zijn kinderen goede normen en waarden over te dragen en hij ziet ook dat ze zijn dna van goed ondernemerschap bezitten. Hij maakt zijn bedrijf gereed voor zijn kinderen om zijn erfenis over te dragen. Om de zaak goed voor te bereiden, heeft hij een trouwe medewerker aangesteld als waarnemend directeur. Deze man beschikt over goede kwaliteiten, is wijs, heeft geen tegengestelde belangen en heeft de vader ook altijd geholpen met het opbouwen van het zakenimperium. Hij is de perfecte persoon om zijn kinderen verder op te leiden en ze te sturen waar nodig. De vader weet ook wel dat zijn kinderen allemaal wel wat trekjes hebben die nadelig kunnen zijn voor de overdracht van deze erfenis. Maar hij heeft er alle vertrouwen in en op een dag brengt hij het grote nieuws over aan zijn kinderen: 'Jullie mogen mijn erfenis in ontvangst nemen. Ik geloof in jullie en met hulp van de waarnemend directeur kunnen jullie dit aan'.

De kinderen zijn in extase en ze kunnen nu 2 antwoorden geven:

Antwoord 1:
Wauw papa, wat houden we veel van van u! We zouden nooit zomaar kunnen doen wat u kunt, maar we gaan het proberen. We moeten wel, we kunnen deze grote erfenis niet afslaan. We zullen goed luisteren naar de waarnemend directeur en we zullen precies doen hoe u het deed. En we zullen tegen iedereen zeggen: Wij kunnen dit eigenlijk helemaal niet, maar om onze vader niet teleur te stellen, gaan we het doen. En laten we maar hopen op een goede afloop.

Antwoord 2:

Wauw papa, wat houden we veel van u! Wat bent u toch een groots persoon met een groot hart. Wij zijn diep onder de indruk van u. We gaan het proberen met wat u ons geleerd heeft. En met hulp van de waarnemend directeur gaan wij het allerbeste uit onszelf halen om de erfenis uit te bouwen en deze tot eer en nagedachtenis van onze vader te laten groeien. Wij weten dat u ons geleerd heeft wat u zelf weet en met die kennis kunnen we dit tot een succes maken. En pap: maakt u zich geen zorgen! Als blijkt dat we tegen uitdagingen aanlopen, gaan we naar de waarnemend directeur en wachten op zijn antwoord. Bedankt dat u ons zo vertrouwt. We hebben niet altijd gedaan wat u zei, maar door uw onvoorwaardelijke liefde voor ons weten we dat u in ons gelooft! We zullen altijd handelen in de wetenschap van uw vertrouwen in ons.

Welk antwoord zouden we als vader liever horen? Welk antwoord zou passen in het plan wat God voor ons heeft? Zou Hij het fijn vinden als we ons zo nietig maken? Verklaren wij dan niet het offer van Jezus als nietig?

Het einde van deze wereld... Zijn we al daar?

maart 2021
Door Leo

1 Op een dag zal Jezus Christus terugkomen. Hij is de Koning en Hij zal dan oordelen over levenden en doden. Namens God en Jezus Christus zeg ik je daarom dringend: 2 Vertel de mensen het woord. Dring bij ze aan, of het jou nu goed uitkomt of niet. Leg de mensen uit wat ze verkeerd doen. Voed hen met veel geduld op in het geloof. 3 Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen. 4 Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen maar naar verzinsels. 5 Maar jij moet helder blijven denken, Timoteüs, wát er ook gebeurt. Verdraag de moeilijkheden. Breng de mensen het goede nieuws en doe alles wat bij je taak hoort. (2 Timotheüs 4)

De zogenaamde eindtijd, door theologen 'de leer der laatste dingen' genoemd, ofwel in griekse benaming Eschatologie. Helaas is deze theologie vaak één van de hoofdingrediënten voor een fikse discussie op christelijke platformen en soms zelfs reden tot scheuring van het lichaam van Christus.

Naast de doop, homoseksualiteit en wondergaven is 'de leer der laatste dingen' een onderwerp wat te vuur en te zwaard met de Bijbel in de hand gebruikt wordt om eens flink van leer te trekken. In deze blog wil ik niet teveel ingaan op de diverse opvattingen omtrent deze leer. Je kunt hier onmetelijk veel boeken over lezen van mensen die daar beter in geleerd zijn dan ik.

Eerst zou ik u willen meenemen naar mijn prille christenjaren. Ik noem het zelf ook wel eens mijn 'religieuze diensttijd'. De jaren dat ik alles nog theologisch moest onderzoeken en mij steeds verder begroef in leerstellingen. Naast mijn toenmalige overtuiging van de Alverzoeningsleer kwam automatisch de eindtijd in beeld. Als je een beetje belezen bent, hangt het één samen met het ander. Je ontkomt er niet aan om de ene theologie te koppelen aan de ander om de zaak kloppend te maken.

Een soort puzzel die opgelost moet worden. Die puzzel wordt, naarmate je verder komt, steeds moeilijker: je begint met een kinderpuzzel van 5 stukjes, maar steeds bij het laatste puzzelstukje blijkt deze weer te worden opgedeeld in meerdere kleine stukjes. Toen ik bij puzzelstukje 550.000 was terechtgekomen, kwam ik gelukkig tot de conclusie dat God de puzzel allang gelegd had. Hij had mij echt niet nodig had om de volmaakte afbeelding van Zijn masterplan weer te geven.

Sindsdien mag ik mij verblijden in de eenvoud die het evangelie van Jezus Christus mij biedt. Ik mocht stoppen met puzzelen, nadat de Heer heel duidelijk, ja Hij was zeer streng, tegen mij sprak en zei: "Leo, stop hiermee. Het is niet jouw taak, niet jouw zaak en niet hetgeen waar ik jou voor geroepen heb om mee bezig te zijn." Oef! Dank U Pappa! Het was een ware verlossing voor mij en eindelijk kreeg het Koninkrijk van God de ruimte om door te breken in mijn leven. 

Door het uitbreken van de Corona-pandemie laait ook de 'leer der laatste dingen' weer op. En ik zie het weer gebeuren: massa's mensen die zich aan het verslikken zijn in de puzzel die God allang klaar heeft. Het ene verhaal wordt aan het andere gekoppeld en we verdragen de goede leer niet meer. We verkwanselen soms zelfs onze roeping door ons te bemoeien met Gods heilsplan. Maar ik hoor je denken: "Het staat toch in de Bijbel, moeten we dan niet weten wat er komt?" 

Deze vraag heb ik mij ook veelvuldig voorgelegd en (onder Goddelijke correctie) mezelf gedwongen om het onderwerp niet meer open te slaan. Ik heb God wel gevraagd hoe ik er goed mee moet omgaan. Hij gaf me de Bijbeltekst uit 2 Timotheüs 4 die bovenaan dit artikel staat. Het is echt wel even een tekst die je moet laten bezinken. In eerste instantie las ik hem vanuit mijn eigen denken in die tijd. Steeds op zoek naar dat laatste puzzelstukje. Daarvan uit redenerend zou je de tekst kunnen opvatten als: "Vertel mensen over de eindtijd, of ze het nou willen of niet." Maar dit is niet wat er tegen Timotheüs gezegd wordt door Paulus. Wat zegt hij wel? Hiervoor moeten we een hoofdstuk terug, lees mee:

1 Onthoud dat de laatste tijd van de wereld een moeilijke tijd zal zijn. 2 Want de mensen zullen alleen maar aan zichzelf denken. Ze zullen hebzuchtig, trots en overmoedig zijn. Ze zullen God beledigen en ongehoorzaam zijn aan hun ouders. 3 Ze zullen ondankbaar en slecht zijn en nergens respect voor hebben. Ze zullen liefdeloos en trouweloos zijn. Ze zullen leugens over andere mensen rondvertellen, geen zelfbeheersing hebben, wreed zijn en een hekel hebben aan goede mensen. 4 Ze zullen verraderlijk, roekeloos en trots zijn, en meer houden van plezier maken dan van God. 5 Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God. Blijf vér bij dat soort mensen vandaan. 6 Zulke mensen komen met smoesjes de huizen binnen. Dan krijgen ze met hun praatjes goedgelovige vrouwen in hun macht. Vooral vrouwen die verkeerde dingen doen en maar doen waar ze zin in hebben. 7 Zulke vrouwen blijven aldoor vragen stellen, zonder ooit de waarheid van God te gaan geloven. Ze doen er niets mee. 8 Zulke mensen verzetten zich tegen de waarheid. Net zoals de Egyptische tovenaars Jannes en Jambres zich vroeger tegen Mozes hebben verzet. Hun denken is bedorven en hun geloof deugt niet. 9 Maar ze zullen niet lang hun gang kunnen gaan. Want hun onzin zal al gauw voor iedereen duidelijk worden. Net zoals bij Jannes en Jambres.

Het gaat wel degelijk over de laatste tijd hier op aarde, maar er volgt daarna een omschrijving van wat er gaande is. Paulus omschrijft mensen die ongehoorzaam zijn aan God, Zijn regels overtreden en trots zijn. Maar nu het meest opvallende: "...Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn....". We hebben het hier dus over religieuze mensen die de leer van Jezus Christus niet meer kunnen verdragen! Timotheüs wordt dus door zijn geestelijk vader uitgestuurd om standvastig te prediken de leer van Christus.

En wat is die leer van Christus? Paulus legt het uit vanaf vers 15: De redding, het Koninkrijk van God, de opvoeding van een leven zoals God dat wil, en volwassen gelovigen worden. Dat Jezus terug zal komen staat vast, dat Hij zal oordelen de levenden en de doden staat ook vast. Het is helemaal niet belangrijk hoe en wanneer dat gebeurt, maar het is belangrijk dat jij weet dat je er, ieder moment van de dag, klaar voor bent om voor de troon van Jezus te komen. En één ding heb ik mogen leren van mijn zoektocht: Hoe veel te meer ik probeer puzzelstukjes te vinden, des te verder ben ik verwijderd van de troon van Jezus.

Daarom roep ik jullie op: Wees standvastig, wees vastberaden en leef in Christus alsof het je laatste dag is!

Een christen is krachtig, liefdevol, begripvol en vol bezonnenheid.... Toch?

februari 2021
Door Leo

"God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.".

1 Timotheüs 1:7

In deze heftige tijd en in een periode vol onrust is het goed om onszelf eens in de spiegel te bekijken. En dan met name door de lens van het Koninkrijk van God. Wij zijn immers erfgenaam van de erfenis van Onze Vader en daarom schrijft Paulus aan Timotheüs dat God ons een Geest heeft gegeven. De Heilige Geest.
In deze paragraaf roept hij Timotheüs op om standvastig te zijn in de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En wat moet ik mezelf soms verbijten om in deze periode mijn mond te houden, om niet mijn eerste gedachten de vrije hand te laten. Ik moet mezelf dwingen om ruimte te geven aan die Geest die in mij woont en zegt: Wees barmhartig, liefdevol en bezonnen. We weten allemaal wat barmhartig en liefdevol zou moeten zijn, maar laten we eens inzoomen op bezonnenheid. Het is een woord wat niet veel meer gebruikt wordt in onze cultuur, maar wat wel onlosmakelijk verbonden is met de cultuur van het Koninkrijk van God.

De encyclopedie geeft een heel aantal definities. Lees met me mee:

 • Bedachtzaamheid - Omzichtig  

 • Behoedzaamheid - Voorzichtig 

 • Beradenheid - Heroverwegend - Doeltreffend

 • Bezinning - Besef - Bewustzijn - Gewetensonderzoek - Meditatie

 • Wijsheid - Geleerdheid - Verstand en inzicht

 • Ernst - Gemeend - Aandacht

 • Wantrouwen - Waarheidsvinding - Overdenkend

Dat zijn nogal wat kenmerken van die Geest die ons leeft. Zijn wij in staat om op die manier om te gaan met alle mensen? Zijn we in staat om te leren dat ons denken, ons spreken en onze daden gevolgd moeten worden naar de waarheid van de Heilige Geest? Dit gaat niet vanzelf. Als we hiermee moeten bouwen op ons eigen kunnen dan gaat het niet lukken. Daarom hebben wij de Heilige Geest ontvangen, zodat we ons daardoor kunnen laten leiden. Hij neemt het als het ware over waar onze eigen geest het laat afweten. Maar zoals bij heel veel christenen te zien is - en ja dit is een scherpe uitspraak, dus laat ik mezelf steeds in die spiegel kijken - neemt onze eigen geest de overhand. We moeten ons goed beseffen dat als we anderen willen winnen voor het Koninkrijk van God, we onze geest echt zullen moeten kruisigen en de Heilige Geest zijn werk laten doen. Dat betekent dus soms gewoon tanden op elkaar en pas praten of handelen als je ervan overtuigd bent dat het de Heilige Geest is die je motiveert. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

 

Een voorbeeld: We lezen in de media verhalen die 'nieuwswaardig zijn'. Al dan niet opgeschreven door vakspecialisten die heel mooi en overtuigend kunnen schrijven en het nieuws écht interessant maken. Zijn wij scherp genoeg om een afweging te maken of het ook echt in die 'geest' geschreven is? Is het bezonnenheid om nieuws aan te nemen zoals het geschreven is? Geschreven door mensen die geleerd zijn hun eigen geest te spreken?

Nóg een voorbeeld: We lezen en zien over rellen tegen de avondklok. Ik hoor leden van ons parlement boute uitspraken doen als: 'ze zijn het schuim der aarde, pleur op en uitschot van de maatschappij', ééncelligen' en nog meer van deze strekking. Deze opmerkingen zullen misschien wel uit terechte emotie en afgrijzen zijn ontstaan, maar is dit een uitspraak uit bezonnenheid?

 

Vanuit onchristelijke regeringsleiders is het waarschijnlijk niet geheel vreemd, maar vanuit christenen hoor ik zoveel dezelfde geluiden. Op social-media zie ik profielfoto's verschijnen met: 'Ik veroordeel relschoppers', en diverse veroordelende uitspraken die weinig goeds voor hebben met de personen in kwestie. Ik zoek nu geen discussie over de rellen, want ik keur dit gedrag net zo goed af, maar ik wil je aanmoedigen om na te denken over het hoe en waarom. Om te proberen vanuit de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid te reageren. (lees ook de column van Albert van der Heide op www.coronazegen.com)

 

Stel dat we in staat zijn om te reageren vanuit de Heilige Geest, die van kracht, liefde en bezonnenheid, hoe zouden we dan onze omgeving kunnen zien veranderen. In mijn Bijbel lees ik dat Jezus met 'dat uitschot' zit te eten. Ze een arm om de schouder legt. Maar ik zie ook de liefdevolle krachtige manier waarop Hij mensen tot de orde roept. Dat zou ik ook willen!

De heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt!

december 2020
Door Leo

"Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe".

Romeinen 8:18-22, één van mijn favoriete teksten uit de Bijbel. Dit is geworden tot een soort levensmotto. Ik heb ontdekt in de jaren dat we met Christus mogen wandelen, dat deze tekst de basis vormt voor het leiden van een overwinnend leven. Als Christenen mogen we leren dat alles wat er om ons heen gebeurt, wat er in ons leven ook plaatsvindt en aan welk lijden we ook worden blootgesteld: er wordt aan ons een heerlijkheid geopenbaard die wij niet voor mogelijk hadden gehouden. Als ik deze woorden op papier zet, kruipt het kippenvel me op de armen. Die tegenwoordigheid van God waar ik zo naar verlang en die pas zichtbaar zal worden als ik deze aarde verlaten mag en dat ik Thuis mag komen. Kleine stukjes hiervan mogen we soms al hier op aarde meemaken, dat zijn de zegeningen van een leven in Christus. Als ik denk aan mijn vrouw en kinderen, de zegeningen die we mee mogen maken, de reizen die we maken, en de prachtige wonderen van God in ons gezin, in ons leven en op ons werk en bediening. Dan mogen we er al eventjes aan proeven. Maar wat een heerlijkheid zal dat zijn als we thuis komen! Dan zal alles in het niet vallen bij de heerlijkheid van het vertoeven in Gods huis. Maar tot die tijd wacht ons een taak zoals beschreven in Romeinen 8: De schepping verwacht met reikhalzend verlangen het openbaar worden van de kinderen van God!

Soms krijg ik de vraag of ik al die wonderen, tekenen en krachten echt zo belangrijk vindt en of we ons daar nu op moeten richten. Gaat het niet veel meer over gekend worden, Jezus liefhebben en emotioneel gezond worden? Soms wordt het nastreven van de gaven van de Heilige Geest (Charismata) zelfs een afgod genoemd. Deze vragen kunnen mij oprecht bezighouden. Niet zozeer de kritische houding van mensen maar de echte vraag erachter. Waarom is het zo belangrijk in ons leven?
Dan laat ik de dingen die we meegemaakt hebben door mijn gedachten gaan. Genezingen, herstel van onze gedachten, krachten, het spreken van God in onze tongentaal, de leidende profetieën, de aanmoedigingen van God, de berispingen van God en overweldigende verschijnselen. En dan kan ik maar tot één conclusie komen: ik zou het allemaal kunnen missen als ik direct door had kunnen lopen in het Koninkrijk van God. Maar dat kunnen we niet. We gaan door dit leven en door al deze wonderen en tekenen heb ik de kracht en liefde van mijn Pappa leren kennen. Ik ben diep onder de indruk gekomen van Zijn machten en krachten, van Zijn niet stoppende liefde voor ons. En door deze macht en kracht kunnen we de aandacht die God voor ons heeft echt daadwerkelijk voelen en beleven. Door deze wonderen zien we de constante aanwezigheid van God in ons leven. Hij houdt zich echt met ons bezig. En omdat de schepping in nood verkeert, wordt er met reikhalzend verlangen naar ons, kinderen Gods, uitgekeken omdat we deze wonderen en tekenen in Zijn naam mogen doen, de schepping wacht daarop!

Ik kan je maar één ding hieruit meegeven: Strek je voortdurend uit naar de gaven van de Heilige Geest, je zult niet teleurgesteld raken!!! Door je levensstijl aan te passen naar de dingen van God zul je Hem leren kennen en maak je al een klein beetje kennis met de heerlijkheid die ons te wachten staan als we thuis komen. En als je die dingen leert dán word je de verwachting van de schepping: ze kijkt met reikhalzend verlangen uit naar jou!!!

De corona zegening

Anker 1

November 2020
Door Leo

Toen in het voorjaar de COVID19 uitbraak zich in alle hevigheid manifesteerde werden we geconfronteerd met een, voor onze generatie, nieuwe situatie. Vrijheden werden ingeperkt en ineens werd onze zogenaamde perfecte leventje behoorlijk geschud. We zagen zoveel reacties om ons heen en niemand leek meer te weten wat nu juist was, ieder had een mening en iedereen werd specialist. Daarnaast viel iedere echte specialist door de mand omdat ze het ook niet precies wisten. Regeringsleiders struikelen over de vrije moraal en proberen met stevige retoriek en met hulp van de lange arm der wet ieder in het gareel te houden. 
Ten tijde van deze ontwikkelingen heb ik God gevraagd wat er nu precies gaande was en ik heb Hem gevraagd om deze situatie te mogen zien zoals Hij die ziet. Ik geloof dat het nu tijd is om dit met jullie te delen. Let wel, dit is een uitleg zoals ik denk verstaan te hebben. Toets, overweeg en laat het bezinken. Wat ik schrijf is niet per definitie de waarheid, maar ik hoop dat het je helpt om te zien wat God ziet.
Door de jaren dat we mogen leven vanuit de kracht van het Koninkrijk van God heb ik veel mogen zien en ervaren. Ook hoe God zoveel anders denkt en ziet dan wij. Veelal proberen we God uit te leggen en Zijn methodieken toe te passen op een aardse manier. We proberen het boven-natuurlijke, natuurlijk te maken. Ondanks dat dit een prachtig verlangen is moeten we God de ruimte laten om Hem God te laten zijn; soeverein, vaderlijk, wijs en onvoorstelbaar goed. In Hem is geen kwaad, ook niet naar ons. Door het offer van Christus is God niet meer bezig met een zondige wereld maar is Hij bezig Zijn heilsplan te voltrekken. Een torpedering van Zijn volk door het ontwikkelen van pestilentie (virusziekten) behoort niet tot de methoden om ons een lesje te leren. Christus nam deze vloek op zich aan het kruis. En eerlijk; zou u u kinderen straffen met een ernstige ziekte? 

Waarom is deze Corona uitbraak dan? Is er een reden voor? Ik durf het niet precies te zeggen. Wat ik wel weet is dat ziekte iets is wat hoort bij de vervloeking van de aarde. Ondanks dat we onderweg zijn naar de voleinding van de aarde zijn we er nog niet. De vloek is op de schouders van Christus gekomen maar de aarde zucht nog steeds als barensweeën op de geboorte van een nieuwe aarde. Toch zien we door de geschiedenis heen dat Gods plan met ons vaststaat en dat het prachtige beloften kent. We hebben ook een prachtig perspectief gekregen: Het Koninkrijk van God. In dat Koninkrijk mogen we leren dat we geen inwoner meer zijn van de aarde, maar van Gods Land. In dat licht gezien moeten we ook leren te leven dat we weliswaar sterfelijk zijn, dat we vatbaar zijn voor ziekten en dat we nog niet de volledige heerlijkheid kunnen ervaren maar we mogen er wel van proeven, we mogen hierdoor verlangen naar wat hierna komt. We hoeven daarom ook niet bang te zijn of ons in allerlei bochten te wringen om aan de aardse vloek te ontkomen. En dit is eigenlijk wat ik mocht zien. De mensheid is zich in allerlei bochten aan het wringen om weg te lopen van haar bestemming. En het confronterende is nog wel: zelfs de christenen die de boodschap van buitensporige Genade al jaren krijgen gepresenteerd vallen in deze valkuil. Ze wringen zich (misschien nog wel harder) in allerlei bochten om de vloek te ontlopen. We zeggen hiermee eigenlijk nog steeds: Christus is weliswaar gestorven, maar ik aanvaard Zijn offer niet. In het Koninkrijk moeten we leren omdenken. De beroemde woorden van Paulus klinken hierin door: "Want het Leven is voor mij Christus, en sterven is voor mij winst". We moeten leren beseffen dat wij alleen maar ons aardse lichaam achterlaten wat aan vervloeking onderhevig is. We moeten leren te zegevieren, dat wij niet zullen sterven, dat de dood aan ons voorbijgaat. Ons persoon zal niet sterven, we zullen de dood niet zien. Waar komt dan die angst vandaan dat eens ons lichaam zal sterven? Met het zicht op de eeuwigheid zou dit onze triomftocht moeten zijn!
Maar wat doen we? We vergaderen en organiseren ons suf om het oude religieuze klimaat te reanimeren. Kerkdiensten moeten kostte wat het kost online doorgang vinden, ons model moet in de lucht worden gehouden. Voor mij werd het zo duidelijk dat de Corona epidemie onze heilige huisjes om zou blazen. En ik ben heel benieuwd wat er straks vanuit de rokende puinhopen zal opstaan. Zullen we feestend onze wit gepleisterde graven weer gaan openen en God danken dat Hij weer terug is? Of vallen we nu op onze knieën en beginnen we God te prijzen en te danken voor wat Hij vandaag geeft? Zijn wij door ons gedrag en onze daden het lichtend voorbeeld in een wereld die op instorten staat? 


Daarnaast zag ik welke macht er achter opstaat. We zien in de bijbel veel voorbeelden van geestelijke machten die direct misbruik maken van situaties zoals oorlog en ziekte. Het werd veelal gevolgd door iets wat afbraak betekende voor het karakter van de mens. In dit geval denk ik dat er een zeer sterke macht actief is op dit moment die onze identiteit steen voor steen afbreekt. Dit is de macht van verdeeldheid. Iedereen die het nieuws gevolgd heeft kan het zien gebeuren. We beginnen te vallen over elkaars mening, we vallen de ander aan met harde woorden en iedereen moet het weten. We vinden overal wat van. Een voorbeels hiervan is de Black Lives Matters beweging, het lijkt een nobel doel maar is ten diepste een volslagen leugenachtig propaganda systeem geworden wat verdeeldheid zaait. De overheden liggen onder vuur door viruswaarheidsorganisaties. Overheden worden gedwongen steeds harder op te treden en ferme taal uit te slaan. Zelfs christenen vallen over elkaar heen met angstprediking en het verdedigen van hun eigen waarheden en lopen hier rechtstreeks in de val van deze macht uit de duisternis: verdeel en heers. Het is aan ons de keus: kiezen wij voor Christus en Zijn Koninkrijk of kiezen we ervoor om ons aardse leven voort te zetten? Als we kiezen voor Christus dan leven we vanuit Zijn identiteit en zullen we ervoor kiezen om goed te doen, om zachtmoedig te zijn, om lief te hebben en om een lichtbaken te zijn in een wereld die het niet meer begrijpt. Gaan wij ervoor zorgen dat de Corona uitbraak een zegen wordt of een vloek? God loopt het niet uit de hand, durf je daar op te vertrouwen?

Zijn Koninkrijk in de Alblasserwaard

Mei 2020

Door Leo

Het is heerlijk om de beweging van Gods Geest te zien over de Alblasserwaard. En steeds groter wordt de verwondering over de machtige dingen die Hij doet. De 'vreze des Heeren' is in onze streek een uitspraak geworden met een nare bijsmaak. Het is een uitspraak verworden die synoniem wordt geplaatst met een wraakzuchtige God die Zijn kinderen slaat om het moment dat ze één misstap begaat. Maar dit is een leugen rechtstreeks uit de duisternis! God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn Zoon naar de aarde liet gaan om voor eens en altijd af te rekenen met zonde, verwerping, veroordeling en nog zo heel veel meer zaken. Hij heeft door het bijzondere wonder aan het kruis alles weggevaagd en een nieuw Koninkrijk op aarde gebracht: Het Koninkrijk Gods! De 'vreze des Heeren' is een prachtige volle uitdrukking die steeds bij mij omhoog komt wanneer ik Hem ongelooflijke dingen zie doen! De machtigheid en de manier waarop Hij overweldigd is zo groots! Zo Goddelijk! En zo liefdevol. En ja dan krijg ik de 'vreze des Heere' in mijn hele lijf en kan ik niet stoppen om daarover te berichten....
We hebben net een serie van 4 avonden gehad waarin we onder leiding van Rob van Zon heel bewust gezocht hebben naar wat de Heilige Geest op dat moment wilde doen in ons. En de intensheid waarmee God zijn liefde liet zien was zo overweldigend dat we zo verlangen naar meer. De zachte manier waarop God de harten raakte en de wijze waarop er met brute kracht werd afgerekend met de duisternis doet ons verwonderd staan. Voor ons des te meer reden om door te gaan met het brengen van een frisse wind door het hart van de Bible Belt. De Heer heeft heel veel kinderen in onze Alblasserwaard en Hij wil die verenigen in Zijn naam. Zodat Jezus Zijn zegen op deze plek zal gebieden!

Hij wacht op jou!

Door Heidy

Wat hadden we een mooie avond gisteren met Rob van Zon. 
Thema: 'het vuur van God'

Ik wil JOU voor MIJ alleen!!

Wil jij, durf jij... jouw leven, jouw verlangens, jouw dromen over te geven aan God. Wil jij, durf jij... het vuur van de Heilige Geest uit te nodigen in je leven. Wil jij, durf jij... Alles, maar dan ook ALLES aan Hem over te geven en Hem de vrijheid te geven om ALLES weg te branden wat niet van Hem is?

Overgave! Dat is nogal wat... 
Een beetje... oke! 
En wanneer ik er aan toe ben, misschien nog een beetje...
Maar ALLES??

Misschien was jij er gisteravond ook en vond je het moeilijk om op dat moment de beslissing te maken. Je gelooft wel, maar je worstelt misschien met issues in je leven, dingen die je moeilijk los kunt laten... of heb je twijfel of je jezelf wel of niet zal laten dopen op 6 oktober.

Ik kreeg een beeld wat ik graag wil delen.

Een beeld van een enorme druiventros, gedragen door twee mannen.

Je kent ze wel. Deze twee mannen waren deel van de twaalf verspieders uit Numeri. Zij waren vooruit gestuurd om het land wat voor hen lag te bekijken en kwamen na veertig dagen terug met deze enorme druiventros.

Numeri 13:23 Daarna kwamen zij in het dal Eskol, waar zij een tros druiven van een wijnrank sneden. Deze tros was zo groot dat twee mannen hem aan een stok tussen zich in moesten dragen!

Je kent ook vast het vervolg... tien van de twaalf verspieders en uiteindelijk een heel volk, durfden het land niet in te nemen uit angst voor de reuzen die zij hadden gezien.

Ook gisteravond had ik de indruk dat er, ondanks de belofte van het beloofde land, mensen achterbleven in de woestijn... 
Niet omdat ze de beloften van God niet wilden ontvangen. Nee, niets liever dan dat. Er is een absoluut verlangen en een enorme hunkering naar Zijn Liefde. 
Maar door teleurstellingen, beschadigingen uit het verleden kan het soms zo moeilijk zijn om te vertrouwen in een Vader die jou onvoorwaardelijk liefheeft. 
Vragen als; 'Is God werkelijk te vertrouwen? Is Hij werkelijk betrokken bij mijn leven? Vangt Hij me werkelijk op wanneer ik dreig te vallen, dreig om te komen...', houden je tegen om het land van Zijn belofte in te gaan.

Angst voor het onbekende. Het vertrouwde niet los durven laten. Voor ons allemaal zo herkenbaar. Toch?
De droogte van de woestijn of wellicht nog erger; slaaf zijn en blijven in Egypte lijkt vreemd genoeg aanlokkelijker dan het Beloofde Land.

Maar alles begint met een eerste stap...
En soms heb je daar iemand voor nodig.
Een Jozua en een Kaleb die jou bemoedigen en aanmoedigen om deze eerste stap te zetten. Die jou de enorme rijkdom en vruchten van het land laten zien. De rijkdommen die ook voor jou in overvloed klaarliggen wanneer je de eerste stap durft te nemen.

Blijf niet zitten in Egypte, blijf niet achter in de woestijn!!

Zijn Liefde en hart gaan naar jou uit! En wat is er heerlijker dan fris helder water na een periode van droogte! 
Hij is het levende water. Hij staat klaar om jou overvloedig te zegenen. Hij wil jou zo zegenen dat je zal overvloeien als een bruisende fontein! 
Zeg nou zelf... dat is toch de absolute tegenstelling van droogte?

Zo is God! Hij is altijd zoveel meer dan je durft te dromen.

Wellicht wil jij jezelf laten dopen op vrijdag 6 oktober, maar twijfel je nog, heb je allerlei vragen. Zijn er zorgen, moeite of verlangens in je leven welke je moeilijk vind en gebieden in je leven waarin je jezelf nog niet over durft te geven...

Maar...

Zie je Hem staan? Hij wacht op jou! Gooi al je angsten maar overboord! Hij zal je nooit teleurstellen. Hij zal je ook nooit laten vallen. Wat er ook gebeurd is, welke zonden er in je leven ook zijn geweest. Hij is er voor je en zal er altijd voor je zijn!! ❤

Bethesda, huis van genade en barmhartigheid

Zo nu en dan horen we over een genezingswonder, soms door gebed in een kerk of tijdens een genezingsdienst, soms door gebed op straat. Niet zelden gaan veel zieken niet genezen naar huis. Ook tijdens de Leef Koninklijk avonden en de conferenties van De Donk, enkele genezen, velen niet. We verlangen naar genezingswonderen, dat is een deel van onze cultuur, en we mogen er geloof voor hebben omdat we ze zien gebeuren, dat staat vast.

In Johannes 5 lezen we over Bethesda, een gebouw met 5 zuilengangen. Waar zieken, blinden, verlamden en vermoeiden verzameld zijn rondom een waterbad. En van tijd tot tijd werd het water beroerd (levend gemaakt) door een engel. Wie er als eerste in slaagde in het bad te komen, die ontving genezing van zijn ziekte of aandoening. Ik heb me lange tijd verwonderd over de diepte van dit verhaal. Het klinkt onrealistisch, maar het schept een haast profetisch beeld over de kerk van nu.

Het water werd levend gemaakt door de engel die af en toe neerdaalde vanuit de hemel. Het is bijna wreed te noemen dat er dan maar 1 iemand genas. Stel je voor, je ligt daar al 38 jaar te kijken en te wachten tot het water in beroering komt. En dan komt daar de engel en honderden mensen rennen naar het water maar jij bent verlamd en kan niet opstaan. Hoe gruwelijk moet dat geweest zijn. Je genezing is als het ware binnen handbereik maar je kan het niet pakken. Dit is het verhaal van de verlamde van Bathesda. 


Jezus zag deze verlamde man en dan vraagt Hij: Wilt u genezen? Ja, Jezus wat denkt u? Deze man ligt hier al 38 jaar weg te kwijnen, zijn leven is al 38 jaar zinloos, wat denkt u dat hij wil? Natuurlijk wil hij genezen worden! Het is een vraag die veel meer lading heeft dan we misschien wel willen weten. Jezus weet uiteraard dat deze man wil genezen, maar Hij wilde er schijnbaar een boodschap in stoppen. Later blijkt dat ook uit de woorden van Jezus. Nadat de man was genezen door Jezus komen ze elkaar in de tempel weer tegen waarop Jezus zegt: U bent genezen, maar zondig niet meer, anders zal u erger overkomen. Poeh he.... Dit willen we niet graag horen, deze man was ziek geworden door zijn zonde. We lezen nergens wat hij dan had gedaan, maar schijnbaar moet de man ergens zijn doel gemist (dat is zonde) hebben in zijn leven waardoor hij ziek werd. En Jezus waarschuwt hem, zondig niet meer want dan zal het nog veel erger worden. 

Ik zie heel veel mensen die ziek zijn. Velen ervan verlangen er ook naar om door gebed beter te worden. Ze verblijven al jaren in de kerk, ze komen er iedere keer weer terug. Ze wachten steeds totdat er beroering komt waarbij er af en toe iemand geneest. Maar het blijven er maar enkele. Al onze aanbidding, al onze woorden en preken, al onze psalmen, al onze belijdenissen, al onze dopen en al onze tradities. Ze brengen heel af en toe beroering. 
Maar de meest mooie boodschap aan het verhaal van de verlamde man in Bathesda is dit: Jezus kwam, Hij zag en genas. In één ogenblik. Wat een heerlijk teken! Hij komt als de kerk teruggaat naar zijn eerste liefde... (Zie vorige blog) Dan zal de plaats Bathesda worden als een plaats van absolute genezing door het offer van Jezus. Dan zal iedere kerk de naam Bathesda doen verbleken, want Jezus is in hun midden. 

Ik hoor u haast denken, ik hoor sommigen zelfs boos worden. Ja maar: niet iedereen geneest, ligt dat dan aan de zieke? Of soms aan ons? 

In het verhaal van de verlamde van Bathesda worden de religieuze joden ook boos, ze gingen Jezus zelfs vervolgen omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat verbrak maar ook juist omdat Hij zei dat God Zijn Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijk maakte. Deze houding neemt de kerk van nu ook aan. Degene die wonderen verlangen en doen worden verfoeid en vervolgd om dergelijk uitspraken. Maar gelukkig stopt het hoofdstuk niet. Jezus komt nog met heel veel antwoorden. Hij noemt bijvoorbeeld dit: "Ik kan niets uit mijzelf doen als Ik het de Vader niet heb zien doen". En dit: "Mijn Vader laat Mij alles zien wat Ik moet doen, anders kan Ik het niet doen". Heel het hoofdstuk lang volgt er een uitleg over wie wij nu zijn en hoe Jezus ons graag werkzaam wil zien. Ik raad je aan dit hoofdstuk te lezen en uit te diepen.

De moraal van dit verhaal? Wij zijn nog lang niet waar we zouden moeten zijn. We moeten eerlijk worden over het feit dat genezing, bevrijding en hulpverlening zoals we nu kennen nog niets voorstelt. Jezus wil graag dat wij groeien in geloof, maar ook in het handelen zoals wij Hem hebben zien doen in de Bijbel. Want wij mogen deze wonderen doen, nog groter dan dat hij ze deed! Zullen we met elkaar gaan leren, en met elkaar gaan bouwen? Zullen we gaan proberen om onze weerstand en onzekerheid aan de kant te zetten?
Ik geloof dat we dichtbij het moment zijn waarop Jezus zal terugkomen. We leven in een bijzondere tijd waarin we steeds dichter bij 'de voltooiing aller dingen komen'. Jezus begon 2000 jaar geleden met het uitbouwen van Zijn Koninkrijk, en wij leven in een tijd waarin dat dat Koninkrijk tot volmaaktheid zal komen. Het is de vraag aan jou: Wil jij daar onderdeel van zijn of blijf je zinloos liggen wachten totdat het water af en toe eens in beweging komt?

De kandelaar, de olie en de kerk

De discussie wordt breder gevoerd dan ooit: Wat is een succesvolle kerk en waar moet die aan voldoen? Is het die kerkstroming met strenge leerregels, of is het die kerk die de catechismus volgt. Of toch die Pinksterkerk waar de Geest zo nadrukkelijk werkt?

Gelukkig kende God al heel lang geleden onze drang om 'De Waarheid' te vinden. Hij voorzag het en gaf ons ook duidelijk aanwijzingen in de Bijbel. Hij dwong ons niet met stellingen en leerregels maar juist op Zijn liefdevolle manier, waarbij we zelf invulling mochten geven aan de bouw van het lichaam. Al in Exodus 25 gaf de Heer een profetische blauwdruk van de dingen die zouden komen. Hij gaf opdracht een zevenarmige kandelaar te maken voor in de tabernakel, uit één stuk gegoten maar met zeven eigen armen. Een zevenarmige kandelaar die altijd zou branden in de tempel als een licht voor de Israëlieten. 
In het laatste hoofdstuk van de bijbel Openbaringen, vinden we ineens weer deze zevenarmige kandelaar terug. In Hoofdstuk 1 wordt duidelijk dat de zevenarmige kandelaar als voorbeeld dient voor de toenmalige zeven gemeenten in die tijd. 

De missie van deze zevenarmige kandelaar is precies hetzelfde als in de tijd van Mozes: Een licht zijn voor Gods volk. Zodat het volk weet waar zij naartoe moeten in hun leven. Maar zowel de kandelaar als de kerk is zelf NIET in staat om de waarheid te verkondigen. Het is niet de kandelaar en het is ook niet de institutionele kerk die aanwijzingen geeft voor het leven. Het zijn immers maar lege attributen... Als we goed naar de zevenarmige kandelaar kijken dan moeten we kunnen zien dat er alleen maar licht kan schijnen als de kandelaar gevoed wordt door iets anders. Juist! De olie... Er zal alleen licht en waarheid zijn door de olie die altijd gevuld moest worden door de zonen van Aäron. Zij moesten ervoor zorgen dat de kandelaar gevuld werd met de zuiverste olie.
In de nieuwe tijd, waarin het offer van Jezus Christus aan het kruis ervoor zorgde dat de Joden en wij tot één volk werden gemaakt, is de Heilige Geest uitgestort over alle vlees. In de Bijbel wordt olie als beeld gebruikt voor de Heilige Geest. En daarom mogen ook wij weten dat wij door de Heilige Geest die in ons is, een duidelijk licht voor onze voeten hebben en in waarheid en gerechtigheid mogen wandelen. Als we dit gaan beseffen dan zullen we ook zien dat de kerk een attribuut is net als de kandelaar. Zowel de kandelaar als de kerk zal alleen kunnen functioneren door de olie, en als de olie niet wordt aangevuld dan zal de kerk zijn licht verliezen. 
In Openbaringen 2 staat de eerste brief gedrukt aan de gemeente van Efeze. Hierin lezen we in vers 5 dat de gemeente zich moet bekeren anders zal Jezus zelf de kandelaar van de gemeente weg nemen omdat zij hun eerste liefde voor Jezus zijn kwijtgeraakt. En als de kandelaar weg is kan de olie niet verdeeld worden en niet branden als een licht voor onze voeten. 

Uit deze lessen kunnen we opmaken dat we op 2 manieren de Heilige Geest kwijt kunnen raken. De eerste manier veroorzaken we doordat we de olie niet aanvullen. De toevoer van verse olie, onze dagelijkse vervulling met de Geest ontbreekt.

De tweede manier is dat we de eerste liefde voor Jezus zijn kwijtgeraakt. De passie die we hebben ontvangen toen we net tot geloof kwamen in Jezus Christus is uitgedoofd. En Jezus waarschuwt ons, als dat gebeurt moet je je bekeren en teruggaan naar die eerste liefde. Anders zal Hij zelf komen om de kandelaar weg te nemen waardoor de olie niet meer kan branden...
Ditzelfde geldt ook voor de kerk. We vergeten de olie bij te vullen door regels te maken waarmee we heel druk zijn. We vergeten de olie bij te vullen als we spectaculaire diensten organiseren. We vergeten de olie bij te vullen als we te druk zijn met heilig leven.

De Donk Ministries wil deze boodschap verspreiden. De olie moet blijven stromen door alle diverse armen van het lichaam zodat we allemaal hetzelfde licht voor onze voeten kunen houden. Hoe verschillend we ook handelen met iedere arm, we zijn uit één stuk gemaakt met Jezus Christus als voetstuk.

Graag geven we je onderstaand gebed om te gebruiken als olievaatje. Maar beter nog, bid in de Geest om jezelf, je omgeving en je gemeente steeds onder meer onder te dompelen in die eerste echte en zuivere liefde van Jezus Christus!

Heere Jezus maak mijn hart zuiver en rein

Breng mij terug naar die intense liefde tussen U en mij

Ga met mij Uw weg en schijn Uw licht waar ik moet gaan.

Vervul mij dagelijks opnieuw met uw Geest en laat mij die Geestelijke kracht ervaren

Zodat ik mag zijn als een licht voor de ander. Dat mijn geloof een levend vuur zal zijn in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn omgeving, in mijn kerk en door mijn hele dagelijks leven. 

Heer wilt u mij overvloedig laten delen in uw Koninkrijk, zodat ik in de ultieme vrijheid mag leven die U voor mij aan het kruis bereikt hebt. Amen!

bottom of page