Bestuur

Voorzitter

PENNINGMEESTER

SECRETARIS

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Matthias

de Groot

Jasmijn van Wijngaarden

Esther

de Groot

Vacant

Leo van Wijngaarden

vaste medewerkers

Bart en Anja

Vel Tromp

Leiderschap

Ton van Wijngaarden

Techniek

Esther

de Groot

Aanbidding

Timon

Quist

vormgever

Jan Ebel

Westing

Facilitair

Annelies 

Meerkerk

ministry

Marieke van

Wijngaarden

BEAMERMEDIA

Tim

Stronks

Aanbidding

Dorith

De Baat

Techniek

Ronella

Aantjes

ministry

Geert

Verschoor

techniek

Functie van het bestuur:
De Donk is een stichting en heeft een algemeen bestuur. Het bestuur dient en ondersteunt de medewerkers en hun bediening. Het bestuur controleert en waakt over de integriteit en missie van de stichting. Het bestuur ontvangt geen salaris voor hun werkzaamheden. In sommige gevallen kan het bestuur besluiten om reiskosten en een vacatie vergoeding vast te stellen. Dit wordt vermeld in het financiële jaaroverzicht.

Financieel beleid:

Het bestuur bepaald en houd toezicht op het financiële beleid van de stichting. Tijdens evenementen, samenkomsten, trainingen en seminars zal er worden gecollecteerd om de onkosten te dekken. Deze onkosten bestaan grotendeels uit de gage van sprekers, zaalhuur en consumpties. Daarnaast is er een deel bestemd voor de onkosten van de stichting zoals geluidsapparatuur, website en administratieve kosten. 
Voor outreach activiteiten zal er altijd apart worden gecollecteerd waarbij duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om de missie in Zuid Afrika. Meer info hierover is te vinden onder het kopje Zuid Afrika.

Indien de opbrengsten hoger zijn de kosten zal er een beperkt deel worden gebruikte ter opbouw van reserveringen. Deze reserveringen zullen altijd worden gebruikt voor het doel van de stichting en om de activiteiten van de stichting te kunnen uitbreiden. 

Het streven van het bestuur is om minimaal 40% van de inkomsten te genereren vanuit vaste donaties om continuïteit te garanderen. 

Elk jaar zal er een financieel jaarverslag worden gepresenteerd via deze website.


Kamer van Koophandel nummer: 65182561
RSIN Nummer: 856010558
Rechtsvorm: Stichting

Belastingstatus: ANBI toegekend

| Oprichtingsakte Stichting de Donk
| Uitreksel KvK
| ANBI Verklaring belastingdienst
| ANBI Jaarrapport 2016
| ANBI Jaarrapport 2017
| ANBI Jaarrapport 2018

Bel

T: 06 - 12 899 459

 

Adres

Spindermolen 44

3371 RN Hardinxveld

De Donk

 

Ministries