Bestuur

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

toetredend
PENNINGMEESTER

SECRETARIS

Algemeen bestuurslid

Matthias

de Groot

Jasmijn van Wijngaarden

Esther

de Groot

Erik Jan
Aantjes

Leo van Wijngaarden

Vaste medewerkers

Bart en Anja

Vel Tromp

Leiderschap

Ton van Wijngaarden

Techniek

Esther

de Groot

Aanbidding

Tim

Stronks

Aanbidding

Timon

Quist

vormgever

Theo
de Vos

BEAMERMEDIA

Mirjam

Driesen

ministry

Geert

Verschoor

techniek

Dorith

De Baat

Techniek

Mijndert

Verschoor

facilitair

Jan Ebel

Westing

evangelist

Maurice

Zonneberg

aanbidding

Gideon

Hamerpagt

ministry

Pascal

van Sluijsdam

ministry

Annelotte

Vink

facilitair

José

Kraaijeveld

communicatie

Functie van het bestuur:
De Donk is een stichting en heeft een algemeen bestuur. Het bestuur dient en ondersteunt de medewerkers en hun bediening. Het bestuur controleert en waakt over de integriteit en missie van de stichting. Het bestuur ontvangt geen salaris voor hun werkzaamheden. In sommige gevallen kan het bestuur besluiten om reiskosten en een vacatievergoeding vast te stellen. Dit wordt vermeld in het financieel jaaroverzicht.

Financieel beleid:

Het bestuur bepaalt en houdt toezicht op het financiële beleid van de stichting. Tijdens evenementen, samenkomsten, trainingen en seminars zal er worden gecollecteerd om de onkosten te dekken. Deze onkosten bestaan grotendeels uit de gage van sprekers, zaalhuur en consumpties. Daarnaast is er een deel bestemd voor de onkosten van de stichting zoals geluidsapparatuur, website en administratieve kosten. 
Voor outreachactiviteiten zal er altijd apart worden gecollecteerd, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om de missie in Zuid Afrika. Meer info over deze missie vindt u hier.

Indien de opbrengsten hoger zijn dan de kosten zal er een beperkt deel worden gebruikt ter opbouw van reserveringen. Deze reserveringen zullen altijd worden gebruikt voor het doel van de stichting en om de activiteiten van de stichting te kunnen uitbreiden. 

Het streven van het bestuur is om minimaal 40% van de inkomsten te genereren vanuit vaste donaties om continuïteit te garanderen. 

Elk jaar zal er een financieel jaarverslag worden gepresenteerd via deze website.


Kamer van Koophandel nummer: 65182561
RSIN Nummer: 856010558
Rechtsvorm: Stichting

Belastingstatus: ANBI toegekend

| Oprichtingsakte Stichting de Donk
| Uitreksel KvK
| ANBI Verklaring belastingdienst
| ANBI Jaarrapport 2016
| ANBI Jaarrapport 2017
| ANBI Jaarrapport 2018
| ANBI Jaarrapport 2019
| ANBI Jaarrapport 2020

Bel

T: 06 - 12 899 459

 

Adres

Spindermolen 44

3371 RN Hardinxveld

De Donk

 

Ministries