top of page
Gaming Toetsenbord

MEDIA

Profetisch

Een profetisch woord voor 2022

December 2021

Door Leo

Heer, U bent goed en Uw trouw is voor eeuwig!

God kent onze verlangens door en door. Hij weet het als je worstelt met de dingen die gebeuren in het leven. Wanneer God spreekt, zijn we stil, want we weten dat Zijn woorden onbeschrijfelijk krachtig, liefdevol en wijs zijn. Laat God tot je spreken: in alles!

In het jaar wat voor ons ligt, zal er veel verandering op ons afkomen. We zullen merken dat duistere krachten niet opgewassen zijn tegen onze God. Hij heeft álles in de hand! Niets in de wereld loopt Hem uit de hand, omdat Hij de Maker is van de complete blauwdruk van onze toekomst.
We mogen, ja, we moéten ons als erfgenamen van het Koninkrijk van God doordrenken met de wetenschap dat wij méér dan overwinnaars zijn. De tijd die voor ons ligt, zal voor mensen die zich niet op deze manier geestelijk wapenen een moeilijke tijd worden. Weglopen of omdraaien heeft geen zin. Wil je God volgen, dan zal dat radicale gevolgen hebben in je leven. Breng de liefde van God wat meer dan ooit een tweesnijdend zwaard is. Dit zwaard zal onherroepelijk waarheid brengen en God zal van sommige leiders meer gaan vragen dan ze gewend waren. Kerken zullen wankelen wanneer God besluit Zijn Geest af te nemen van de zalving die het draagt. Kerken, stichtingen en ministries zullen steeds meer een leeg omhulsel worden en van weinig kracht en betekenis meer zijn, omdat Jezus de kandelaar zal wegnemen uit vele instituties. Het Koninkrijk van God zal baanbreken wanneer de ‘zonen Gods’ hun posities gaan innemen, die God voor hen heeft gebouwd vanuit Zijn Koninkrijk. De wereld zal niet in verandering gebracht kunnen worden door deze lege omhulsels, maar door mannen en vrouwen die op zullen staan vanuit de benauwdheid en krachtig zullen zijn vanuit de eenvoud van hun nieuwe radicale leven. Een leven wat in dienst staat van Dé Koning. Voor hen is de erfenis beschikbaar (Galaten 4) en zij zullen geen slaven meer zijn van het wettische en institutionele, maar leven in vrijheid! Gods beloften zijn binnen handbereik, maar degenen die wegkijken en wie hun leven té lief hebben, zullen de erfenis van Het Koninkrijk van God niet beërven. De dingen zijn vaak niet zoals ze lijken. God zal ons onderscheid geven en we mogen daar steeds meer op vertrouwen. God heeft ons oneindig lief. Er is niets in deze wereld of daarboven wat ons nog kan scheiden van Zijn goedheid en trouw. Hij zal afmaken waar Hij aan begonnen is en ijvert zonder ophouden om ons naar Zichzelf toe te trekken in vrijheid en liefde.

Jij hebt iedere dag weer de keus om de nieuwe dag, de nieuwe maand en het nieuwe jaar te vullen met Zijn heerschappij over jouw leven. De Heilige Geest verlangt er zo enorm naar om te doen waarvoor Hij gekomen is. Onze Heere Jezus is opgevaren om plaats te maken, voor iets beters dan wat Hijzelf kon brengen. Bega niet de zonde tegen de Heilige Geest, houd Hem niet buiten je leven! Hij is jouw Trooster, jouw Helper, Raadgever, Pleitbezorger, Overtuiger, Gids, Middelaar, Leraar. Hij is Getuige, Geest van leven, Geest van God, Geest van waarheid en Inwoner in jouw lichaam!

 • Je hoeft geen supermens te zijn, want Hij is in jou

 • Je hoeft het niet zelf te doen, Hij is in jou

 • Je hoeft geen verdriet te hebben, Hij is in jou

 • Je hoeft de dingen niet zelf op te lossen, Hij is in jou

 • Je hoeft geen grip te hebben op je leven, Hij is in jou

 • Je hoeft anderen niet te veroordelen, Hij is in jou

 • Je hoeft helemaal niets! Hij is in jou

 • Je probleem is geen probleem als je begrijpt dat Hij in jou is

 • Je hoeft niet te rennen, Hij is in jou

 • Je sterven is je winst, want Hij is in jou

 • Als je weet waar je toekomst is dan is je leven zo mooi, want Hij is in jou

 • Laat je vreugde ongecontroleerd stromen, want Hij is in jou

bottom of page