Missie & Visie

De missie en visie van onze bediening rust op 6 pijlers:

 • Eenheid in Christus

 • Wonderen, tekenen, genezing en bevrijding

 • Uitvoeren van De Grote Zendings Opdracht

 • Werken in het vuur van de Heilige Geest

 • Leven in Zoonschap en het ontvangen van de erfenis

 • De liefde van Jezus

6 pijlers:

Wij willen met de Donk Ministries mensen bereiken met de kracht van het evangelie van Jezus Christus.

Wij willen ons dienend inzetten om eenheid onder christenen te bevorderen en samen op weg te gaan naar herstel en genezing.

De kerndoelen:

 • Gods Vaderhart bekend maken onder gelovigen en niet-gelovigen

 • Mensen helpen vrij te zijn in de identiteit van Christus

 • Organiseren van samenkomsten om te groeien in geloof

 • Vernieuwen van denken

 • Het bevorderen van eenheid onder christenen

Missie:

De grote Opdracht

Visie:

Wij geloven:

 • in een God die met ons wil leven zoals Hij wandelde met Adam door de hof

 • in genezing en bevrijding om vrij te kunnen leven in de identiteit van Christus

 • in Jezus die door te sterven aan het kruis een nieuw leven voor ons heeft verdiend

 • in de Heilige Geest die in al Haar volheid ons bij staat met kracht, liefde en geloof

 • in God die ons ziet als Zijn geliefde kinderen