top of page
Windmolen in rietlandschap

Voor de Alblasserwaard

Kort gezegd geven we op heel veel manieren door wat we ontvangen hebben in ons eigen leven. 

We geloven dat de Alblasserwaard overeenkomstig het visioen een voorbeeld zal mogen zijn voor Nederland en we geloven dat God opnieuw de regio in een opwekking zal storten zoals lang geleden omstreeks 1752 ook al gebeurde. De oude bronnen van opwekking zullen ooit weer gaan stromen.

We hebben het verlangen om mensen in een diepe relatie met God de Vader te brengen en Jezus Christus te leren kennen als hun Verlosser. De Heilige Geest vormt hierin de leidraad en we geven bijzonder veel ruimte aan de Hij die in ons woont. Wonderen en tekenen zijn geen doel opzich, maar wanneer de Heilige Geest gaat werken dan zien we vaak wel deze dingen gebeuren.

We zijn er om alle christenen te helpen en verder te brengen, ongeacht uit welke stroming of richting ze vandaag komen. Wij werken graag samen met kerken en verenigingen en trekken samen op om het Koninkrijk van God te verkondigen en mensen volwassen zonen en dochters van God te maken.

Het plan en de missie die wij hebben is niet zomaar bedacht. Ergens rond 2014 is dit plan gegeven door De Heilige Geest in een visioen. Dit visioen heeft in de loop der jaren gestalte gekregen in de bediening van De Donk Ministries. Deze stichting is slechts een 'vehikel' om de zalving die op mensen rust te kunnen voortbrengen.

Een tweetal Bijbelteksten vormen de grondslag voor onze missie:

2 Timotheus 2:2

"En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook andere te onderwijzen".

Efeze 4:23-24

"...en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid".

bottom of page