Onze Bediening

Thema
avonden

Thema
avonden

"Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden maar uit kracht".
1 Korinthiërs 4:20

Wij geloven dat we elkaar mogen helpen, dat we gezamenlijk onze reis door het leven mogen maken. Maar bovenal geloven wij in God die voor ons allen een mooi leven in petto heeft. Wij geloven dat Jezus Koning is en dat wij door de Heilige Geest worden getroost, geleid en geheeld.

 

We strekken ons er naar uit om mensen vrij te zetten van belemmeringen, om mensen door hun strijd heen te helpen en om handvatten in hun leven te bieden. Dit kunnen we alleen maar doen op basis van vertrouwen, wederzijds respect en door liefde voor elkaar. 

 

Uiteraard is ieder leven anders en steken we altijd anders in elkaar. Maar als richtlijn in onze bediening volgen we altijd een bepaalde weg:

Identiteit

Hoe zie je God? Hoe ziet God jou? Hoe sta je in je levenswandel? Het zijn niet altijd makkelijke vragen, maar wij geloven dat iedereen een geliefd kind van De Vader is. Daar mag je van genieten zoals De Vader van Zijn kind geniet. Je hebt goddelijk DNA en stamt af van Adam, die in de Bijbel wordt genoemd als eerste zoon van God. Daarom mag je leren dat God van je houdt en je ziet als Zijn kind waar Hij trots op is.

Vrijzetten​

Ons leven in Christus wordt gekenmerkt door overgave. Wanneer je vastloopt en continue strijd ervaart in je leven kan het heel moeilijk zijn om tot overgave te komen. We willen je hulp bieden om uit deze strijd te kunnen komen door de kracht van het kruis. Onbeleden zonden, geestelijke banden, demonische bezetting of ziekte kunnen de mens behoorlijk dwars zitten. Wij geloven dat Christus Koning en Heerser is in de wereld en dat wij gaven hebben ontvangen om onszelf en anderen vrij te zetten door bevrijding, genezing en geloof.

Vernieuwing van het denken

Wanneer een leven beschadigd is geraakt door omstandigheden zal Jezus ons vernieuwen door de kracht van het kruis. De genade die ons is geschonken zal zichtbaar kunnen worden in ons leven. Door ingesleten gedragspatronen zullen we moeite hebben met de vernieuwing van ons hart. Ons denken heeft namelijk een heel ander perspectief gecreëerd dan wat God voor ons in gedachten heeft. Het is goed om elkaar hierin te steunen en samen met de Heilige Geest hier een nieuw denkpatroon te ontwikkelen.