top of page
metalen kruis
Lifeschool beeldmerk_blad tranparant_def_edited.png

Module 3: Principes

Leren leven en werken vanuit een Koninkrijks-cultuur

Het Koninkrijk van God breekt in deze
wereld door waar christenen de principes
van het Koninkrijk gaan leven. Wij helpen
jou in deze module die principes te leren
kennen en te leven vanuit een cultuur van
eer. In deze module ontdek je hoe je een
zegen bent en invloed uitoefent in Gods
Koninkrijk. Ook spreken we over ‘heilig
leven’, want zonder heiliging kunnen wij
niet vruchtbaar zijn voor God.

Velen denken nog in oude principes en gaan ervanuit dat werken nog steeds een gevolg is van de vervloeking van de aarde die op de zonde volgde. Maar in werkelijkheid is Jezus aan het kruis gegaan en heeft de vloek verbroken. Wij zijn geroepen als christenen om vanuit de Koninkrijks gedachte te leren werken vanuit onze nieuwe identiteit. 

Daarnaast staan we uitgebreid stil bij het leven vanuit een cultuur van eer. We gaan ontdekken dat we vanuit het Koninkrijk van God op een andere manier met elkaar mogen omgaan en te leren handelen vanuit de Vaderlijke principes,

Les onderdelen Module 3:

  1. Gods Koninkrijk en je werk

  2. Cultuur van Eer

  3. Als held voor Jezus gaan

bottom of page