top of page
34076029_1973468329351405_2645896168701165568_n.jpg
Lifeschool beeldmerk_blad tranparant_def_edited.png

Module 4: Bediening

Leren te handelen, bedienen met kracht en de gaven van de Heilige Geest

Jezus manifesteert zich door de Heilige
Geest. En het is de Geest die in ons woont
en op ons rust, waardoor kracht en gaven
werken door ons leven heen. Het is
wel belangrijk om vanuit een gezonde
identiteit deze gaven te leren kennen.
Hoe passen we deze op een gezonde
manier toe? En hoe gaan we deze inzetten tot het hogere doel?

 

We leven inmiddels in een tijd waarin de gaven van de Heilige Geest niet meer zo onbekend zijn als decennia terug. Steeds meer mensen zijn er bekend mee geworden. Maar we zien helaas ook veel uitwassen en ongezond gebruik van deze gaven. We willen in onze scholen een veilige basis leggen waarin ieder op zijn of haar tempo mag gaan ontdekken wat het is om deze gaven te gaan inzetten. Daarnaast zullen we ook antwoord proberen te geven op de moeilijke vragen die er over dit onderwerp leven.

 

De Bijbel leert ons deze gave over te dragen aan anderen. Hoe doen we dat en wat is daar de gedachte achter? En hoe werkt profetie nu eigenlijk? Studenten zullen zich geen moment vervelen tijdens deze lessen.
 

Les onderdelen Module 4:

  1. Overdracht van Zalving

  2. Bevrijding

  3. Gaven van de Heilige Geest

Extra Masterclass:
Gaven van de Heilige Geest in praktijk brengen

bottom of page