top of page
Joggen
Lifeschool beeldmerk_blad tranparant_def_edited.png

LIFEschool 

Een jaarschool voor hen die verlangen naar méér!

Ieder jaar in september starten wij in Brandwijk een éénjarige parttime school, die we LIFEschool hebben genoemd. Een traject wat van christenen echte discipelen maakt. Mensen die leven in de kracht van de Heilige Geest. We werken samen met een team van docenten die weten en doorleefd hebben waar ze over spreken. In deze jaarschool werken we in 5 modules op een praktische manier aan jouw vorming, geloof en bestemming.

Jezus zegt in Mattheus 6: 33: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en alles wat u nodig heeft zult u erbij ontvangen”. Dat is de werkelijkheid van een gelovige die vanuit zijn erfenis leeft in een diepe verbondenheid met God.

Docenten

Voor de Lifeschool hebben we een zeer bijzondere
samenwerking met docenten. Stuk voor
stuk zijn het mensen die God op een gepassioneerde wijze dienen. Ze onderwijzen niet vanuit een boekje maar vertellen hoe God hen leidt en hoe zij Hem hebben ervaren. Zij delen ook datgene wat zij geestelijk ontvangen hebben en dat maakt onze school zeer waardevol. Het gaat ons niet alleen om informatie en de cognitieve kennis, maar om transformatie van jou als christen. Je komt er dus echt anders uit!
 


 

Het is onze missie om jou te helpen groeien en te activeren in je bestemming!

Deelnemers en Team:
Deze school is voor velen een intensief jaar. Daarom hebben we ervoor gekozen om met maximaal 75 cursisten per locatie van start te gaan. Deze groep wordt intensief begeleid door een vast kernteam met een schoolleider en een pastoraal echtpaar. We maken met elkaar de afspraak dat we op elkaar letten, elkaar respecteren en elkaar tot zegen zijn.
bottom of page