top of page

Outreach

Wij zijn er diep van overtuigd dat we Jezus mogen volgen in de Grote Zendings Opdracht uit Mattheus 28. Als we naar de huidige wereld kijken kunnen we alleen maar met ontzag kijken wat er de afgelopen 200 jaar is gebeurd op het gebied van wereldzending. Er lijkt een tijd aan te breken waarin echt alle gebieden bereikt gaan worden met het evangelie. Een duidelijk onderdeel van de grote opdracht is ook het discipelen van hen die bereikt worden met het evangelie.
In 2013 gaf de Heer ons richting naar Zuid Afrika. Wij geloven dat wij hier een substantiële bijdrage mogen gaan leveren aan de samenleving van dit mooie maar verscheurde land. Inmiddels doen we dit op kleine schaal door een aantal projecten, waaronder de Kingdom Life College en Foodproject 'God's Table'.

 

Wij reizen regelmatig naar Zuid Afrika om daar de mensen te onderwijzen in het Koninklijk Leven. Voorlopig hebben we ons gericht op de townships en plattelandsgebieden bij Knysna aan de West Kaap.  In dit gebied liggen een aantal dorpen waaronder Karatara en de wijk Joodse Kamp. De bewoners leven onder moeilijke omstandigheden en de problematiek is complex. Er is veel drank- en drugsmisbruik, seksueel misbruik en armoede. Dit gaat door van generatie op generatie. 

 

Ter plaatse werken we vaak samen met Nederlandse zendelingen en lokale kerken.
 

 

bottom of page