Aanbid Hem! openluchtsamenkomst

Zondag 15 november om 14:00u houden wij een openluchtsamenkomst op de parkeerplaats van ons gebouw aan de Spindermolen 44 in Hardinxveld Giessendam. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. We vragen u wel zich vooraf te registreren vanwege de beperkende maatregelen omtrent corona. U kunt zich hier inschrijven.

Wij krijgen vragen waarom wij deze samenkomst organiseren in een tijd waarin onze overheid ons zoveel mogelijk wil beschermen tegen de Corona pandemie. Daarom zullen wij hieronder proberen uit te leggen wat onze beweegredenen zijn:

We leven in onzekere tijden en het lijkt erop dat er voorlopig nog geen einde in zicht is. Doordat het alsmaar langer duurt wordt de spanning bij veel mensen ook zichtbaarder. We proberen met elkaar sinds februari Corona onder controle te krijgen. Het lijkt erop dat dit zijn vruchten afwerpt, maar we zijn er nog lang niet. Hierdoor ontstaan er sociaal-maatschappelijke problemen op vele vlakken. Iedereen heeft er op één of andere manier mee te maken. Niet alleen hulpverleners en zorgverleners, maar in alle lagen van de bevolking zien we zorgwekkende situaties ontstaan. Wij willen als Donk Ministries een baken zijn voor iedereen die op wat voor manier dan ook geraakt worden door deze pandemie. We willen juist in een tijd als deze onszelf oprichten om anderen te helpen waar we kunnen.

 

Wij geloven dat wij juist als christenen onze stem moeten laten horen en dat wij als gemeenschap iets kunnen betekenen in een wereld die het antwoord niet heeft. De God die wij dienen is een barmhartig en liefdevolle God en wij als christenen zijn geroepen om anderen te helpen en lief te hebben. De overheden in de wereld kunnen regels en wetten maken om ons te beschermen, maar ze zijn niet in staat om de bevolking hoop te geven. Wij geloven dat we als christelijke gemeenschap moeten opstaan, juist in tijden van onrust en onzekerheid.

Vroeger was de kerk een bolwerk van liefdadigheid en van barmhartigheid. Vele verhalen zijn opgetekend van missionarissen, kerkelijk werkers en monniken die hun vertrouwde leven opgaven voor mensen die stervende waren of in nood verkeerden. Helaas heeft de kerk veel van deze taken in de maatschappij verloren. Dit terwijl we zo'n krachtig instrument zijn in de handen van onze Vader. We denken hierbij aan de wijze lessen van bijvoorbeeld Moeder Teresa:

"Als we geen vrede hebben, dan komt dat omdat

we vergeten zijn dat we elkaar toebehoren"

We hebben de plicht om naar elkaar om te zien en elkaar de helpende hand te bieden. Degene op te helpen staan waar die valt en hoop te geven als die is weggezakt. We zien dat de overheid en de zorgverlenende instanties dit niet kunnen bieden. Maar de geloofsgemeenschappen kunnen dit wel! 

 

We constateren inmiddels veel grotere problemen in onze samenleving dan Corona. Eenzaamheid, stress, onnatuurlijke afstand en hopeloosheid zijn enkele voorbeelden hiervan. De Bijbel geeft ons zoveel om uit te delen en deze problemen aan te pakken, dat wij niet achterover kunnen leunen en toekijken. We moeten uitstrekken, juist in een tijd als deze. Nogmaals een belangrijke les van Moeder Teresa:

"De grootste ziekte van deze tijd is geen lepra of longziekte, 

maar eerder het gevoel van ongewenst, ongekend en verlaten zijn"

Wij hebben het nodig om geliefd en bemind te worden, elkaar te spreken en elkaar in de ogen te kijken. Wij hebben het nodig om gezien te worden, het is het fundament van ons bestaan. De sociaal-maatschappelijke problemen die de beperkingen met zich meebrengen mogen niet genegeerd worden. 

Spreken wij de overheid tegen?
Nee, absoluut niet. Ondanks dat wij meer oog hebben voor de situaties zoals omschreven, zullen wij de overheid niet tegenspreken in de besluiten die ons beschermen. Gelukkig hebben de grondleggers van onze christelijke natie dit verankerd in de grondwet. Zij wisten dat de kerk een bijzondere positie heeft in de maatschappij. Dat heeft niets te maken met vrijheid om te doen wat je wilt. Nee, het roept ons juist op om onze verantwoording te nemen in de maatschappij van vandaag.

De horeca moet sluiten en de kerken mogen door. Evenementen en uitgaan moeten stoppen en de kerken mogen doorgaan. Ja, dat klopt. Maar als dát het issue is, wordt er niet begrepen wat een kerkgemeenschap is. Zie ons als hulpverleners, als hoopgevers en als baken voor als alles stilvalt. Het Rode Kruis moet ook het oorlogsgebied intrekken om hulp te geven, soms ten koste van hun eigen leven.

 

De hoop die in ons is, is sterker dan die in de wereld is. En die hoop willen wij doorgeven aan iedereen:

 • Horecaondernemers

 • Zorgverleners

 • Onderwijzend personeel

 • Het eenzame kind

 • Zwakkeren en ouderen

 • De bewoners en werknemers binnen de gehele gezondheidszorg

 • Bedrijven en hun ondernemers

 • Bestuurders

 • Mantelzorgers

 • Burgemeesters en wethouders

 • De Ministers en de M-President

 • Gewoon iedereen...

Daarom gaan wij door met te doen wat Jezus deed. Voorzichtig, behoedzaam met oog voor die ander. Niet rebels, maar zoekend naar verbinding en met een uitreikende hand naar de overheden. Samen op weg met als doel het welzijn van een ieder.

Samen bidden, aanbidden en bij elkaar komen zet de hemel in beweging. We hebben de machten uit de hemel nodig om door te kunnen gaan. En we zullen niet stoppen om dit te verspreiden.